fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne   


Danmarks Konger

DANMARKS KONGER


Kong  Christian IV

1577 - 1648             konge 1588 - 1648
                                Norge 1588 - 1648

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

.

.

1
2
3
4
5
6
7

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

Kong Christian 4.

Dronning Anna Cathrine af Brandenburg

Kirsten Munk

.

..

Christian var kun 11 år da hans far Frederik 2. døde. De første år indtil kroningen i 1596 blev landet styret af et rigsråd.
Christians udnævnelse fandt sted i juli 1596 af rigsrådet. Den 17.august underskrev han sin håndfæstning og få dage senere satte Sjællands biskop den pragtfulde kongekrone, som i dag kan ses på Rosenborg, på kongens hoved.

Christian 4.fik gennem sin opvækst, hvoraf en del var hos sine bedsteforældre i Mecklenburg, en sund og naturlig opdragelse, men de store kundskaber tilegnede han sig ikke, men tidlig udvikledes hans kærlighed til søvæsen og bygningskunst.
Da han blev voksen og selv tog styret, viste han snart de egenskaber, som gjorde ham til Danmarks og Norges folkekæreste konge.
Til daglig var han sparsommelig og nøjeregnende, men når det gjaldt om at kaste glans over kongeriget, var han rundhåndet, ofte ødsel.

Til de mange orlogsskibe og slotte, han lod bygge, gav han selv tegningen af adskillige enkeltheder.
I sin politik viste han en utæmmelig handlelyst. Han ville selv udføre alt, og han nærede store planer om at udvide sit rige og gøre det stærkt og rigt. Men i de afgørende øjeblikke dømte han helt fejl om sin egen og sine modstanders styrke.

Som hærfører var han ikke betydelig, og hans lyst til at blande sig i de mindste småting bevirkede ofte, at han manglede det store overblik.
I den første del af hans regeringstid, synes mange af hans planer at skulle lykkes, men når det gjaldt, viste det sig, at hans magt hvilede på usikker grund, og han efterlod et formindsket og opløst rige.
Af ydre var han smuk og kraftig, han var en stærk sanselig natur, og ligesom faderen var han hengiven til umådehold i drik.

C
hristian 4. deltog i Kalmarkrigen 1611-13 hvor Sverige blev taberen og måtte betale en stor sum penge. Da krigen sluttede, blev det starten på 200 års strid og krig mellem Danmark og Sverige.  

.

.

Christian 4. på det danske flagskib "Trefoldigheden" hvor han mistede synet på det højre øje, under slaget på Kolberger Heide, mellem den svenske og den danske flåde, mellem Lolland og Femern. Billedet kan ses på Hjortsvang Museum..

.

Danmark del i 30 års krigen 1618-1648 blev kaldt for Kejserkrigen. Under denne krig erklærede Sverige Danmark krig i 1643 og hele Jylland var besat. Ved slaget på Kolberger Heide 1.juli 1644 blev kongen kongen såret og mistede sit venstre øje. Det er her den berømte sang ”Kong Christian stod ved højen mast, i røg og damp” stammer fra.  

Christian 4. oprettede Dansk Ostindisk Kompagni, og med grundlæggelsen af Trankebar i Indien, blev Danmark en kolonimagt.

Christian 4. havde sit eget orkester som bestod af musikere fra Frankrig, Tyskland, Italien og England. Det var et usynligt orkester som skulle spille nede i kælderen under vinterhaven på Rosenborg og gennem faldlemme i loftet trængte musikken smuk igennem til kongens selskaber.

Bygningsværker blev opført: Rosenborg Slot, bydelen Christianshavn, Børsen og Holmens Kirke. Trinitatis Kirke og Rundetårn var færdige i 1642. De eksisterende hovedstadskirker: Vor Frue Kirke, Helligåndkirken og Nikolaj Kirke smykkedes med spir. Frederiksborg Slot blev ombygget og Kronborg som var brændt i 1629 blev genopført.  

.
.
.

København 1611

.

Året efter sin kroning blev Christian 4.gift med den brandenburgske prinsesse Anna Cathrine (1575-1612). Hun var datter af kurfyrst Joachim Frederik af Brandenburg og grevinde Cathrine af Küstrin. 
Dronningen førte en stilfærdig og tilbagetrukken tilværelse og de historiske kilder om hendes liv har ikke kunne findes. Hun fødte 6 børn hvoraf 2 var døde. Den 2. ældste blev den senere Frederik 3. 

Kirsten Munk blev i 1615 Christian 4.s anden hustru. Hun var datter af adelsmand Ludvig Munk og Ellen Marsvin. Der fandt ikke nogen vielse sted, men ægteskabet regnedes for gyldig på grund af skriftlige aftaler mellem kongen, Ellen Marsvin og Kirsten Munk. Hun beskrives som en intelligent og selvstændig person, men også grisk og ondskabsfuld.

Hun fødte 12 børn hvoraf 9 overlevede. Det sidste barn fødte hun efter at hun blev forvist fra Rosenborg på grund af sit forhold til en tysk greve Otto Ludvig af Salm. Hun boede derefter på sine jyske godser Boller og Rosenvold. I perioder havde hun husarrest og kom i fængsel. Christian 4.anklagede hende for ægteskabsbrud. Faderskabet til hendes 12. barn var aldrig blevet fastslået. I nogle år frydede hun sig over den magt som bl.a.  hendes datter Leonora Christina, som var blevet gift hofjunker Corfitz Ulfeldt, fik. Han blev senere rigshofmester, landets højeste stilling efter kongens, og oparbejdede en formue der oversteg statens årlige indtægter. Men med Christian 4. død i 1648 ændredes situationen.

I 1657 fratog Frederik 3. Kirsten Munk titlen grevinde af Slesvig og Holsten. Sine jyske godser fik hun lov at beholde og hun døde på Boller19. april 1658.

Sine sidste år levede Christian 4. sammen med Vibeke Kruse. Hun havde været i tjeneste hos Kirsten Munk på Rosenborg senere hos hendes mor Ellen Marsvin på et af hendes godser. Forholdet blev arrangeret af Ellen Marsvin som gerne ville være på god fod med kongen.

Vibeke Kruse havde stor indflydelse på kongen og han skænkede hende et gods i Holsten.
Efter kongens død blev hun fordrevet fra Rosenborg af Corfitz Ulfeldt og døde samme år.  
Christian 4. blev gravsat i Roskilde Domkirke.  

Christian 4. og Annas Cathrines børn:
.
Frederik, født og død i 1599
Christian, 1603-47, valgt som tronfølger. Gift i 1634 med Magdalene Sibylla af Sachsen.
Sofie, født og død i 1605
Elisabeth, 1606-08
Frederik, 1609-70, senere konge
Ulrik, 1611-33

Christian 4. og Kirsten Munks børn: 

Anna Cathrine, 1618-33
Sofie Elisabeth, 1619-57, gift i 1634 med Christian Pentz.
Leonora Christina, 1621-98.  I 1636 gift med Corfitz Ulfeldt (1606-64) der senere blev rigshofmester. Fra 1663-85 var hun fange i Blåtårn.
Valdemar Christian, 1622-56
Elisabeth Augusta, 1623-77, gift i 1639 med Hans Lindenov.
Frederik Christian, 1625-27
Christiane, 1626-70, gift i 1642 med Hannibal Sehested.
Hedvig, 1626-78, gift i 1642 med Ebbe Ulfeldt.
Marie Cathrine
Dorothea Elisabeth, 1629-87

Christian 4.`s børn med elskerinden Kirsten Madsdatter:

Christian Ulrik Gyldenløve, 1611-40, oberst, faldt i spansk krigstjeneste.

Christian 4.`s børn med elskerinden Karen Andersdatter:

Dorothea Elisabeth, 1613-15
Hans Ulrik Gyldenløve, 1615-45, gift i 1641 med Regitze Grubbe (1618-89)

Christian 4.`s børn med elskerinden Vibeke Kruse:

Ulrik Christian Gyldenløve, 1630-58
Elisabeth Sofie, 1633-54, gift i 1648 med Claus Ahlefeldt

 

 

 

.

.

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25