fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne   fotos   onlinephotos


DANMARKS KONGER


Kong  Christian IV

1577 - 1648             konge 1588 - 1648
                                Norge 1588 - 1648

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

.

.

 

.

..

Torstenssonkrigen 1643-45

Midt under den tyske krig fandt den svenske Oxenstjerna lejlighed til også at overvinde Danmark. Christian 4. havde med skindsyge set Sveriges fremgang i Tyskland og på alle måder lagt det hindringer i vejen.
Samtidig havde han ved at skrue sundtolden i vejret lagt sig ud med Holland, som derfor var villig til at støtte enhver angreb på Danmark.

Oxenstjerna bød 1643 Torstensson, som da stod helt nede i Mähren, i hast og uden krigserklæring at gå mod Danmark. Snart trængte Torstensson over grænsen. Hertugen af Gottorp gjorde fælles sag med ham, og hele den jyske halvø kom i svenskernes vold.

På samme tid indtog en anden svensk hær Skåne, og det var meningen at de to hære skulle mødes på øerne. Fra denne fare frelstes Danmark kun ved sin gamle konges utrættelighed og heltemod.
Danmarks landeforsvar havde vist sig så svagt at det var knust ved det første angreb, men flåden var i god stand.

Christian 4. slog først ved Listerdyb ved Sild den flåde Louis de Geer havde lejet i Holland. Derefter mødte han på Kolberg Heide (ved Femern) den svenske hovedflåde, og skønt han på sit skib Trefoldigheden blev såret, førte han kampen til ende og indesluttede svenskerne i Kieler Fjord.
Senere lykkedes det dem at slippe ud af det snævre farvand og at forene sig med de Geers flåde.
De forenede flåder traf under Lolland en underlegen dansk eskadre, ført af Pros Mund, og tilintetgjorde den fuldstændig.
Nu havde svenskerne overhånd både til lands og til søs, og Christian 4 måtte i 1645 underskrive freden i Brömsebro, hvorved Sverige fik Øsel og Gulland, de norske landskaber Herjedalen og Jæmteland, Halland i 30 år, fuldstændig toldfrihed i sundet, og den gensidige handelsfrihed, som siden unionen havde fundet sted mellem rigerne, nu blev ophævet.

.

.

.

.

Chart.dk

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2017-21