fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne   fotos   onlinephotos


DANMARKS KONGER


Kong  Christian IV

1577 - 1648             konge 1588 - 1648
                                Norge 1588 - 1648

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

.

.

.

.

.

..

Kalmarkrigen  1611 - 13

Anledningen til denne krig, som Christian 4. tvang igennem mod rigsrådets vilje, var dels at Sverige ville lukke de livlandske havne for danske handelsskibe, dels tvisten om, hvorvidt Finmarken hørte under Norge eller Sverige. 
Men i virkeligheden havde Christian til hensigt at erobre Sverige. Det lykkedes ham at indtage grænsefæstningerne Kalmar og Elfsborg. 
De Norske bønder nedhuggede i Gudbrandsdalen en afdeling lejetropper under Sinclair, som Sverige havde hvervet i Skotland, og den danske flåde var herre på havet.

Men Danmarks pengemidler var snart udtømte, og Christian måtte opgive sin store erobringsplan. Ved freden i Knærød 1613 fik han en sum penge for at rømme Elfsborg, og Sverige opgav kravet på Finmarken.

.

Orlogsskib fra Christian 4`s tid

.

.

.

.

.

Chart.dk

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2017-21