fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne   fotos   onlinephotos


DANMARKS KONGER


Kong  Christian IV

1577 - 1648             konge 1588 - 1648
                                Norge 1588 - 1648

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

.

.

 

.

..

.

Kejserkrigen 1625 - 29

I tidsrummet efter Kalmarkrigen rettede Christian 4. især sin opmærksomhed mod syd. Da trediveårskrigen 1618 var begyndt, søgte protestanterne at få ham til at optræde mod kejseren og valgte ham, der som hertug af Holsten var tysk fyrste, til kredsoberst for den nedersachsiske kreds. 
Christian lod sig, dels af iver for reformationen, men væsentlig i håbet om at vinde besiddelser i nordtyskland, overtale til at deltage i krigen (1625).

Ved Lutter am Barenberg blev han imidlertid 1626 fuldstændig slået af Tilly, og derpå trængte Wallenstein op igennem Holsten og indtog hele Jylland, hvorimod den danske flåde forhindrede ham i at komme over til øerne.
Gustav Adolf ville nu have, at Danmark og Sverige i fællesskab skulle optage kampen mod kejseren. Men Christian 4. som allerede var skinsyg over Sveriges voksende magt, foretrak at slutte fred i Lübeck 1629 og at trække sig ud af krigen, mod at de kejserlige rømmede hans lande.

Dette mislykkede forsøg havde gjort det helt klart, hvor svag Danmark var i militær henseende, især overfor et angreb fra syd. Hertugen af Gottorp havde ved de kejserliges indfald opgivet Danmarks sag og nærmet sig til dets fjende.

For eftertiden havde Danmark altid en modstander i hertugerne, der sluttede sig nøje til Sverige. Jylland som siden Grevens Fejde ikke havde været skueplads for nogen krig, var hærget og udpint.
Kong Christian var kommet i en uheldig stilling til rigsrådet og adelen, som havde været imod hans deltagelse i den tyske krig og derfor været meget uvillige til at bære deres del af dens byrder.

.

.

.

.

Chart.dk

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2017-21