fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne   fotos   onlinephotos


Danmarks Konger

DANMARKS KONGER


Kong  Frederik V

1723 - 1766             konge 1746 - 1766
                                Norge 1746 - 1766

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

.

.

1
2
3
4
5
6
7
8

.

.

.

.

.

...

.

.

.

.

..

 

                  Kong Frederik V

Dronning Louise

      Dronning Juliane Marie

.

Frederik 5. var en fuldstændig modsætning til faderen, ung og livsglad. Den pietistiske tone ved hoffet, som havde været ham meget imod, blev afløst af munterhed.
Maskerader og bøndernes majfester blev atter tilladt. Snart genåbnedes teatret, og Holberg gav sig atter til at skrive komedier.

Både kongen og hans unge dronning, Louise af England, blev meget afholdte.
Efter Louises tidlige død, ægtede han Juliane Marie af Braunschweig - Wolfenbüttel, der trods sin hæderlighed og agtelse for alt, hvad der var dansk, aldrig blev rigtig afholdt af folket.

Frederik 5`s livsglæde og godmodighed viste sig snart som letsind og karaktersvaghed. Han sank dybt ned i udsvævelser, og lod sine rådgivere stå for styrelsen, bl.a. den dygtige og retskafne Adam Gottlob Moltke.
Til held for Danmark var den ledende mand, den dygtige og samvittighedsfulde adelsmand Johan Hartvig Ernst Bernstorff der fra 1751 til 1770 var udenrigsminister, og i samme tid styrede Danmarks handel og fabriksvæsen.

Han var ivrig tilhænger af det merkantile system, og der oprettedes mange fabrikker, som støttedes af regeringen ved gaver, lån, indførselsforbud mod fremmede varer o. lign.
Handelsselskaberne blomstrede, især det østindiske, der måtte vise sin taknemlighed ved at rejse Frederik 5`s rytterstatue på Amalienborg Plads.

Frederik 5`s rytterstatue på Amalienborg Slotsplads

.

Men mange af fabrikkerne eller handelsselskaberne var bygget på forkert grundlag, og måtte med store omkostninger overtages af staten.

Regeringen prøvede at få Jyllands heder opdyrket af tyske nybyggere, også kaldet kartoffeltyskere. Det mislykkedes, men kartoffelavlen blev herved indført i Danmark.
Opmærksomheden vågnede for landbrugets kummerlige tilstand og bøndernes usle kår.
Private godsejere, hvoriblandt enkedronning Sofie Magdalene og J.H.E. Bernstorff, indførte forbedringer på deres godser, ophævede hoveriet, tilbød bønderne selveje.
Herved forberedtes den følgende menneskealders store reformer.

Statens pengeforhold var ikke gode, understøttelse til fabriksvæsnet, kostbare bygninger (den ufuldendte marmorkirke), videnskabelige og humane stiftelser (Kunstakademiet, Frederiks Hospital) og oprustningen mod Rusland slugte store summer.
Regeringer greb da til at sælge den største del af krongodserne, for at skaffe pengene. Frederik 5`s tid var ikke en reformperiode, men forberedelse til en reformperiode.

Frederik 5. var søn af kong Christian 6. og dronning Sofie Magdalene.
Gift i 1743 med Louise af Storbritannien (1724-51), datter af kong Georg 2. af Storbritannien. 
Efter hendes død blev Frederik gift i 1752 med Juliane Marie af Braunschweig-Wolfenbüttel (1729-96), datter af hertug Ferdinand Albert 2. af Braunschweig-Wolfenbüttel og Louise Amalie.
Frederik 5. blev gravsat i Roskilde Domkirke.

Frederik 5. og Louise fik børnene:

Christian, (1745-46)
Sofie Magdalene, (1746-1820) gift i 1766 med Gustav 3. af Sverige
Vilhelmine Caroline (1747-1820) gift i 1764 med kurfyrst Wilhelm 1. af Hessen-Kassel
Christian 7. (1749-1808) senere konge
Louise, (1750-1831) gift i 1766 med landgreve Karl af Hessen-Kassel.

Frederik 5. og Juliane Marie fik børnene:

Frederik, (1753-1805) gift i 1774 med Sofie Frederikke af Mecklenburg-Schwerin, og fik sønnen Christian Frederik (1786-1848) den senere Kong Christian 8. af Danmark.

.

 

.

.

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25