fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne   fotos   onlinephotos


DANMARKS KONGER


Kong  Frederik V

1723 - 1766             konge 1746 - 1766
                                Norge 1746 - 1766

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

.

.

..

Holsten samles

I året 1762 blev den gottorpske hertug, Karl Peter Ulrik, kejser i Rusland under navnet Peter 3.
Han havde arvet sine forældres lidenskabelige had til det danske kongehus og gav straks sin hær, der hidtil havde kæmpet mod mod Frederik den Store, ordre til at rykke mod Danmark.
Ved denne truende fare opbød Danmark alle sine kræfter. Hæren bragtes op til 70.000 mand, og flåden sattes i krigsstand.

Da blev Peter 3. efter få måneders regering styrtet ved en hofrevolution af sin hustru Katharina 2., og dermed drev faren over.
Hun ønskede at vinde Danmarks venskab, og det lykkedes 1767 Bernstorff (Johan Hartvig Ernst Bernstorff, Dansk udenrigsminister 1751-70) at få hende til, på sin umyndige søn Povls vegne, at gå ind på mageskiftet i Kiel, der fuldbyrdedes 1773, efter at Povl var blevet myndig.
Herved afstod Danmark Oldenburg og opnåede til gengæld, at Povl både godkendte Sønderjyllands indlemmelse under den danske krone og endvidere afstod den gottorpske del af Holsten. For første gang siden 1544 var Holstens adskilte dele samlede under den danske konge.

.

.

.

.

.

.

Chart.dk

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2017-21