fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne  


Danmarks Konger

.
DANMARKS KONGER


Kong Harald Blåtand

omkring 915/20 - ca.986           konge 958 - ca.986
.

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.
1
2
3
4
5
6
7

 


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Den tyske historiker Adam af Bremen omtaler at Harald Blåtand var gift med Dronning Gunhild.
På en runesten der står ved Sønder Vissing Kirke syd for Silkeborg beskriver en kvinde som kalder sig Tove, sig selv som "Mistivojs datter, Harald den Godes, Gorms søns kone", så Harald må have været gift to gange.

Den store jellingsten er Skandinaviens største og prægtigste runesten, også kaldet "Danmarks Dåbsattest". Den er udstyret med kristne symboler, bl.a. en kristusfigur og runeskrift. Rejst ca. 965 over Gorm den Gamle og Thyra Danebod af sønnen Harald Blåtand.

.

.

Skriftside på den store runesten

.


Haraltr kunukr bath kaurua
Harald konge bød gøre


kubl thausi aft kurm fathur sin
kumler disse efter Gorm fader sin


auk aft thaurui muthur sina sa
og efter Thyra moder sin, den


haraltr ias sar uan tanmaurk
Harald som sig vandt Danmark


ala auk nuruiak
al og Norge


auk tani karthi kristna
og danerne gjorde kristne

..

.

Kong Harald ville huskes for nogle bestemte ting, så han satte en runesten, der skulle blive stående. Det gjorde den, på nær nogle cm. på sin oprindelige plads. Den måler 2,43 m. i højden over jorden, og vejer ca. 10 tons. Stenen er tresidet.

.

.

Løvesiden

.

Kong Harald har brugt de bedste rådgivere og håndværkere til arbejdet. Selve stenhuggeriet er udført af to personer. Først er udsmykningen hugget, og derefter er runerne slået af en runekyndig person. Arbejdet med stenen kan have varet et års tid. Nogle afskalninger på stenen kan skyldes varme fra kirkebrande. De tre kirker af træ brændte alle.

.
.

Kristussiden
Nordens ældste billede af Kristus.

.

På denne side ses en mand i kjortel med udbredte arme og korsglorie om hovedet. Den korsfæstede Kristus uden kors. De to billedsider indrammes af bånd og tovværk, som er sammenhængende, hvilket tyder på at billederne skal læses som en helhed.

Den store sten står næsten på sin oprindelige plads. I 1981 skulle stenen rettes op, og i den forbindelse blev der gravet ind under den. Det viste sig at stenen stod delvis over gamle grave, mens at jorden øst for stenen var uforstyrret. Opdagelsen tyder på at stenen er rykket en lille meter mod vest.

Denne rykning er sikkert sket da Caspar Markedaner i 1586 lod stenen opgrave. Dengang har den måske også været ved at vælte, samtidig med at den var delvis dækket af jord. Udgravninger i 1981 ved kirkens sydmur viste, at kirkegårdens overflade var steget med en meter siden kirken blev bygget. Så giver Caspar Markedaners ord "opgrave" pludselig mening. Han hævede stenen, måske med vægtstænger, og stenen kunne let forskubbe sig en smule.

.

.

Runestenen i de farver, man mener, den har haft oprindelig.
Kan ses i museet Kongernes Jelling.

.

Harald Blåtand førte Danmark tættere på Europa.

Kristusfiguren på den store runesten beviser at den nye tro endelig var kommet til Danmark. Igen og igen havde kirken sendt sine folk til de danske konger siden willibrord i 720erne besøgte Agantyr. Men først da Harald blev konge i 958 kunne kirken høste frugten af det tålmodige arbejde gennem århundreder.

Poppo
Det fortælles at den fremmede, Poppo, som var klerk i kirken, gjorde sig bemærket med stærke ord om hvor meget bedre den nye tro var. Harald Blåtand skar igennem med et barskt spørgsmål til Poppo.Vil du bære jernbyrd for din tro. Poppo sagde ja, og bar gloende jern i hænderne, og bestod prøven. Det rødglødende jern skadede ikke hænderne.
Efter dette tog Harald Blåtand konsekvensen og lod sig døbe (ca. 965).

.

Poppo døber Harald Blåtand.
Den gyldne plade er fra ca. år 1200 og stammer fra Tamdrup kirke.

.

Harald Blåtand overførte sin far fra den hedenske gravhøj til den nyopførte kristne kirke i Jelling

Under Harald Blåtand blev der oprettet bispesæder i Århus, Ribe og Slesvig. Odense og Lund er sikkert også stiftet af Harald.

Harald Blåtand var en meget aktiv konge. Han vandt sig hele Danmark og Norge, og store byggerier blev sat i gang i hans kongetid. Den store runesten og Jellinghøjene og den store palisadeanlæg omkring Danmarks største vikingeanlæg i Jelling er eksempler. Omkring 968 blev Dannevirke forstærket. I årene omkring 980 blev der bygget meget. Den 800 meter lange bro ved Ravning, og de fire trelleborge blev bygget af militære årsager.
.

 

Vikingebroen i Ravning

Broen er sandsynligvis bygget med det formål, at få hæren hurtigere sydpå til Dannevirke.
Ravningebroen er et mægtigt stykke ingeniørarbejde, og den var Danmarks længste, indtil Lillebæltsbroen blev bygget.

..
.

Palisaden i Jelling
.klik for større billede
Palisadehegnet som den måske har set ud i 900 årene

Illustration: Arkæolog Peter Jensen, Moesgård

.
Palisadehegnet er ca. 360 meter på hvert led, og indrammer et areal på ca. 12 hektar eller 12 fodboldbaner.
Arkæologerne skønner at palisaden har været omkring tre meter høj, og
har sandsynligvis haft en vægtergang på indersiden. Palisaden blev opført i 968.

..

.

Ringborgerne i Danmark

Aggersborg

I Aggersborg, på nordsiden af Limfjorden, lå for mere end 1000 år siden nordeuropas største vikingeborg, bygget af Harald Blåtand.
Aggersborg målte indvendig 240 meter i diameter og rummede 48 store langhuse.
Fra vikingetiden er der i Danmark fundet 4 store ringborge, Trelleborg ved Slagelse, Nonnebakken ved Odense, Fyrkat ved Hobro og den kæmpestore Aggersborg ved Limfjorden plus trelleborgen i Skåne som dengang var dansk.

.

.
Dannevirke
.

Dronning Thyra ved udbygning af Dannevirke
maleri af Christen Dalsgård 1825-1907
Kan ses på museet Kongernes Jelling

.
Svend Aggesøn og Saxo har skrevet beretningen om at det var dronning Thyra, gift med Gorm den Gamle, der byggede volden Dannevirke som værn mod den tyske kejser Otto I.
I så fald må det have været hen mod 940-950, og har været en forstærkning af den eksisterende vold.
I året 968 er der også bygget på volden, og det er i Harald Blåtands konge periode. Man skal måske forstå det således at Harald fortsætter moderens udbygning af volden.

.
.

.

Selv om der findes store monumenter i Jelling, er det ikke sikkert, at Harald havde stedet som udgangspunkt for sin politik. Måske har han tværtimod helt opgivet Jelling, fordi byen havde en så storslået hedensk fortid, og er startet på en frisk et andet sted i Danmark, nemlig Roskilde. Her byggede han en kirke, som han selv blev begravet i. Denne kirkes efterfølger er Roskilde domkirke hvor der i nutid begraves medlemmer af den kongelige familie. En anden grund til at flytte rigets centrum kunne være at Jelling var for sårbart et sted, hvis en fremmed hær invaderede landet. Den ville hurtigt nå til kongens gård. Så var en ø bedre beskyttet.

Harald Blåtands død menes at være omkring år 986.

Det fortælles af Svend Estridsen i 1070 altså ca. 85 år efter Harald Blåtands død, At Svend Tveskæg, Haralds søn og Svend Estridsens morfar, var fadermorder.

Skribenten Adam af Bremen skriver et sted om Harald Gormssøn: I Haralds sidste dage rejste danskerne sig til oprør mod den gamle konge, under ledelse af hans søn Svend. Harald søgte tilflugt i Jomsborg, som Adam af Bremen beskriver som vendernes vigtigste handelsby, iøvrigt anlagt af Harald Blåtand selv, og her dør han af sine sår. Hans lig blev af hæren ført til Danmark og bisat i den Hellig Trefoldigskirke han selv havde grundlagt i Roskilde. Svend blev siden taget til fange af folk fra Jomsborg og måtte løskøbes for en stor sum penge.
.

Harald Blåtand var søn af Gorm den Gamle og dronning Thyra.
Haralds fødselsår er ukendt, men er omkring år 910-915.

.
Harald Blåtands børn:

Svend Tveskæg, senere konge
Gunhild, gift med høvdingen Pallig. De døde begge under englændernes overfald på danskerne i England i 1002.
Hagen, vikingehøvding
Thyra, gift med Olav Tryggvesson af Norge

 

.

..

.

.

.

.

 

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25