fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne 


Danmarks Konger

 

DANMARKS KONGER


Kong  Svend Grathe

1127 - 1157             konge 1146 - 1157
.

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.


1
2
3
4
5
6
7

.

.

.

.

.

.

.

.

..

Efter at Erik Lam havde frasagt sig tronen i 1146, valgte sjællænderne Erik Emunes søn Svend, og jyderne Magnus`s søn Knud. Af skåningerne holdt de fleste med Svend.

På Svends side stod Knud Lavards unge søn Valdemar, der var født 8 dage efter faderens mord, og opfostret hos Asser Rig, sammen med dennes sønner, Esbern og Absalon.

Den lange kongekrig ødelagde Danmark, og vendernes plyndringer forøgede ulykkerne. Svend vandt tronkampen, og var i flere år enekonge, indtil Valdemar udsonede sig med Knud og trolovedes med hans smukke halvsøster Sofie.

Da Knud og Valdemar gjorde oprør, måtte Svend forlade Danmark og søge hjælp i Tyskland.
Efter at han var kommen tilbage med en stor hær, gik de andre konger ind på et forlig, hvorved Danmark deltes i tre riger.
.

.

 

          Svend Grathes statue ved 
                               Nordborg Slot

Da der et stykke tid efter holdes et forligs sammenkomst i kongsgården i Roskilde, kendt som "Blodgildet i Roskilde",    forsøgte Svend imidlertid at skille sig af med Knud og Valdemar.
De blev angrebet af bevæbnede mænd, og selv havde de ikke våben med ved festen, og havde kun deres bare hænder at forsvare sig med.
Knud blev hugget ned, men hårdt såret lykkedes det Valdemar at undslippe og tog til Jylland, hvor han samlede en stor bondehær. 

Svend fulgte efter med sin hær, men tabte i kampen mod bondehæren.
Efter kampen blev Svend dræbt af en bonde på Grathe Hede ved Viborg (1157).
Svend fik tilnavnet Grathe, efter stedet hvor han døde.

Valdemar hyldedes nu som enekonge.

Svend Grathe var søn af Erik Emune og hans frille Thunna.
I 1152 blev han gift med Edel, datter af markgreve Konrad af Wettin og Luitgard. 

Ingen børn.

.

Nordborg Slot

.

.

.

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25