fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne   fotos   onlinephotos


 

DANMARKS KONGER


Kong  Svend Grathe

1127 - 1157             konge 1146 - 1157
.

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

                            Nordborg Slot

Den første borg der blev bygget på Als ca.1150, er i Svend Grathes kongeperiode.
Ifølge Saxo er den da også grundlagt af Svend Grathe under navnet Alsborg.

.

.

.
Ved vindebroen.

Tårnpartiet er genopbygget i 1911 på tredelte fundamenter fra tidligere tårn, der i midten havde en tre meter dyb kampestensmuret fangekælder.
Restaureringen i 1911 blev ledet af den tyske arkitekt, Eugen Fink, der også havde bygget kaserner i Sønderborg.
Nordborgs våbenskjold over porten symboliserer det gamle tårn. Det er tegnet af museumsinspektør Jens Raben.
Kanalen blev også gravet i 1911 og skænket af Nordborg flække som gave til slottet, da det blev indrettet til højskole

.

Venderne hærgede i 1100-tallet de danske kyster og borgen kan være bygget som værn mod disse angreb.
Borgen ligger lidt inde i landet så den ikke kunne overfaldes uden varsel, og lokalbefolkningen fik mulighed for at søge tilflugt i borgen.

.

.

           Våbentavlen over døren
                        Anno 1678
Hertugens og hertugindens våbener.

Von Gottes Gnaden August Erbe Zur Norwegen Herzog Zu Schleswig-Holstein.
Von Gottes Gnaden Elisabeth Charlotte Herzogin Zu Schleswig-Holstein Gräfin Zu Anhalt.

Af Guds nåde August arving til Norge hertug af Slesvig-Holsten.
Af Guds nåde Elisabeth Charlotte hertuginde af Slesvig-Holsten grevinde af Anholt.

 

.
.

Da senere Søndre Borg (Sønderborg Slot) blev bygget, skiftede navnet Alsborg til Nordborg.
Fra skriftlige vidnesbyrd ved man at biskop Valdemar af Slesvig blev holdt som fange på Alsborg i 1192-97.
Borgen var i århundreder skiftevis under hertugdømmet Slesvig og den danske krone, men i 1766 kom slottet på auktion og de tilhørende jorder blev udstykket og solgt i 1772.

Kort efter genforeningen i 1920 blev slottet købt af grosserer Johan Hansen.
Han indrettede stedet til efterskole og som sådan fungerer det stadig.

.

Nordborg Slot, som det ser ud i dag

.
.

Tidstavle opsat i slottets port

Nordborg Slots første oprindelse kan ikke bestemt angives
Ca.1150 Formenes den ældste borg at være opført af kong Svend Grathe
1261 Siges den 12 årige Erik Glipping at have siddet som fange på slottet efter slaget på Lohede
1358 Erobret af Valdemar Atterdag
1410 Erobret af Erik af Pommern
1490-1544 Ejedes slottet ved arvedelingen af kronen
1564 Tilfaldt det hertug Hans den yngre og
1622-1624 Hertug Johan Adolf
1624 Arvedes det af hertug Friedrich
1658 Erobret to gange af svenskerne og en gang af de allierede
1665 Slottet der var genopbygget af hertug Johan Bugislav, nedbrændte den 14 marts
1669 Tilfaldt det kong Frederik d.3. der snart efter overlod det til Joachim Ernst af Pløn
1678 Genopbygget af hertug August
1761 Overgået til kronen
1766 Solgt til privat ejendom og delvis nedrevet
1909 1. juli erhvervede flækken Nordborg hele grundstykket og på de gamle mure opførtes en tysk højskole
1921 Købt af Johan Hansen fra Als og skænket i nationalt og velgørende øjemed til "Stiftelsen Nordborg Slot" restaureret og indrettet som dansk efterskole

..

...

 

Chart.dk

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2017-21