fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne 


Danmarks Konger

DANMARKS KONGER


Kong  Christian X

1870 - 1947             konge 1912 - 1947

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

.

.

1
2
3
4
5
6
7

.

.

.

...

.

.

.

.

..

                      Kong Christian 10.

       Dronning Alexandrine

.

Christian 10. fik en grundig uddannelse, og blev student i 1889, og var således forberedt til kongegerningen. 
Derefter fik han en officersuddannelse ved livgarden, og det kom til at præge hans liv. Christian var en alvorlig og pligtopfyldende mand med korrekt optræden, og de militære normer og omgangstone kom til at præge hans liv og omgivelser.
Han blev udnævnt til generalmajor i 1908.

Han blev kronprins da hans far Frederik 8. bliver konge i 1906, og da faderen dør d. 14.5 1912, bliver Christian udråbt til konge.
I begyndelsen havde kongen det lidt svært med den nye parlamentariske statsskik, der var indført i 1901, og med hans militære baggrund kom det til adskillige skarpe ordvekslinger med politiske ledere.

Efter Tysklands sammenbrud i 1918 var kongen stemt for generhvervelse af Sønderjylland ned til Ejderen. Ministeriet Zahles politik var noget andet, og den 29. marts 1920 afskedigede kongen ministeriet, sikkert i tillid til et skifte i folketingsflertallet.
Kongen udnævnte forretningsministeriet o. Liebe. Under Påskekrisen der fulgte efter, var der optræk til generalstrejke, og der var tale om at kongens handling var et brud på den parlamentariske praksis der blev indført i 1901, og der var krav om indførelse af republik.

I 1920, efter en folkeafstemning kom en del af Sønderjylland igen tilbage til Danmark, og blev markeret ved at kong Christian 10. under stor jubel red over grænsen på en hvid hest.
Efter denne tur i Sønderjylland blev kongen en populær person.

Efter besættelsen i 1940 viste kongens popularitet sig, da han fortsat gennemførte sine daglige rideture gennem København. Det var på en af disse ture at kongen styrtede med hesten, og han ramtes af langvarig sygdom. Den ellers så stærke konge blev svagere og svagere, og kronprins Frederik måtte føre regeringen.

Ved befrielsen i 1945 blev den svækkede konge tiljublet af store menneskeskarer.
I foråret 1947 blev kongen angrebet af lungebetændelse, som førte til kongens død.

.

Christian Carl Frederik Albert Alexander Vilhelm blev født 26 september 1870 på Charlottenlund Slot.
Han var søn af Frederik 8. og dronning Louise.
Gift 26. april 1898 i Cannes, med storhertuginde Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin, datter af storhertug Fridrich Franz og storfyrstinde Anastasia Mikhailovna af Rusland.
Død på Amalienborg d.20. april 1947
De får børnene:

Frederik 9, 1899 - 1972. senere konge
Knud, 1900 - 1976.  blev i 1933 gift med prinsesse Caroline Mathilde (1912-95) datter af Christian 10`s yngre bror, prins Harald.
Knud var tronfølger, efter at Frederik 9. var blevet konge i 1947, og indtil tronfølgerlovens vedtagelse i 1953, hvorefter han tildeltes titlen arveprins.

.

.

.

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25