fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne 


Danmarks Konger

DANMARKS KONGER


Kong  Christian IX

1818 - 1906             konge 1863 - 1906

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

-------------------------------------------.
.

.

.

1
2
3
4
5
6
7

.

.

.

...

.

.

.

.

.

.

.

Maria Fjodorovna

(Prinsesse Dagmar)
.

Prinsesserne Alexandra og Dagmar. Kong Christian 9. og dronning Louises døtre, senere dronning af England og kejserinde af Rusland.
Kan ses på Amalienborgmuseet

Prinsesse Dagmar  1847 - 1928

Kejserinde af Rusland  1881 - 1928

Zarina  1881 - 1894

Kong Christian 9. og dronning Louises næstældste datter prinsesse Dagmar blev i 1864 forlovet med den russiske zar Alexander 2´s ældste søn Nikolaj.
Brylluppet skulle finde sted i november 1865 når Dagmar fyldte 18 år.

I Inger-Lise Klausens bog ”Dagmar” beskrives hun som et sundt og livligt barn som var meget smuk, indtagende og elskværdig. Sammen med sine 6. søskende fik hun en streng, men også meget kærlig opdragelse. Hun var tæt knyttet til sin 3. år ældre søster Alexandra, som senere blev dronning i England.

Storfyrste Nikolaj var en slank ung mand med karakterfast ansigt.
Omkring årsskiftet blev han syg og kom på et ophold i Nice. Han døde i april 1865 af tuberkulose i rygmarven. På sit dødsleje bad Nikolaj sin 2. år yngre bror, storfyrste Alexander 3. at gøre sin elskede Dagmar lykkelig i fremtiden.

Omverdenen håbede at den fælles kærlighed de to havde til afdøde ville knytte dem sammen.
Da sørgeåret var slut kom Alexander til Fredensborg og friede til prinsessen. De blev forlovet 23. juni 1866. Brylluppet skulle finde sted i efteråret. Datoen for prinsesse Dagmars afrejse fra Danmark blev fastlagt til 22. september.

Københavns befolkning var mødt op for at tage afsked da kongeskibet ”Slesvig” forlod havnen. Kronprins Frederik fulgte hende.
Brylluppet blev holdt den 9. november. Dagmars to ældste brødre kronprins Frederik og Vilhelm (kong Georg af Grækenland) var til stede.

Prinsesse Dagmar blev nu Storfyrstinde af Rusland. Hendes russiske navn blev Maria Fjodorovna.
Alexander blev hende en god ægtemand og en god far for deres 5. børn: Nikolaj, Georgij (død af tuberkulose som 28 årig), Xenia, Mikhail og Olga.
Kejserinde Dagmar blev afholdt og passede samvittighedsfuld sine officielle pligter. I 1867 blev hun protektor af det russiske Røde Kors.

Hun bevarede en tæt kontakt til sine forældre og søskende dels gennem mange breve og dels ved sammen med sin familie at holde ferie på Fredensborg Slot.
Hun fik et godt forhold til sin svigermor Zarina Maria. Denne dør i 1880.

13. marts 1881 blev den 62-årige zar Alexander 2. dræbt, da en bombe blev kastet under hans karet.
De der havde dræbt ham ønskede reformer i Rusland.
Efter 15 år i Rusland blev Dagmar nu som 34-årig zarina.
Dagmar, Alexander og deres 4 børn flyttede nu af sikkerhedsgrunde væk fra Skt. Petersborg til slottet Gatjina.

15. maj 1883 fandt kroningen af zar Alexander 3. og Maria Fjodorovna sted i Uspenskij-kateralen i Moskva. Af Dagmars familie var prins Valdemar til stede.
Zar Alexander styrede Rusland med hård hånd, og det fik mange af hans modstandere til at holde sig i ro.

Sommeren 1883 var kejserparret med deres nu 5. børn på en af deres mange ferier i Fredensborg. I denne anledning blev den Russiske Kirke i Bredgade som Alexander havde ladet bygge, indviet.

Zar Alexander 3. døde 21. oktober 1894 på sommerslottet Livadio på Krim efter at han nogle måneder havde lidt af en nyresygdom. Han var meget afholdt af det danske kongepar. 
Han var enehersker over et land der dækkede 1/6 af jordens overflade. Hans ægteskab med Dagmar havde været harmonisk. De havde stået sammen og taget et fælles ansvar for familien og landets styre.
Kong Christian og prins Valdemar kom for at støtte Dagmar og være med ved begravelsen.

Storfyrste Nikolaj var kort forinden blevet forlovet med prinsesse Alexandra (Alicky) af Hessen.
Hun var opdraget hos dronning Victoria da hendes mor døde da hun var 6. år. Hun havde 5. ældre søskende hvoraf den ene søster var gift med Nikolajs farbror. Den ene af hendes brødre havde en arvelig blødersygdom.

Der blev holdt bryllup for zar Nikolaj 2. og prinsesse Alexandra.
Dagmar var en god støtte og rådgiver for sin søn, men havde ikke det bedste forhold til svigerdatteren som hun synes deltog for lidt i officielle pligter og isolerede sig fra omverdenen. De fik 3. piger og endelig i 1904 en tronfølger (Alexej).

Rusland tabte i krigen mod Japan hvilken medførte kritik af regeringen. Den liberale del af adelen og borgerskabet kræver en forfatning. Derfor måtte Nikolaj skrive under på oprettelsen af et demokratisk valgt parlament, Dumaen.

Kejserinde Dagmar var i Danmark da Christian 9. dør 29. januar 1906. De to søstre, Alexandra af England og Dagmar erfarer ved denne lejlighed at meget var anderledes for dem på Amalienborg nu hvor begge forældre er borte. De besluttede sig for at købe Hvidøre på Strandvejen nær ved Bernstorff Slot.

Efter at 1.verdenskrig brød ud 1914 forlod kejserinden Skt. Petersborg (nu kaldet Petrograd) sammen med datteren Xenia og børnebørn. Vinterpaladset  indrettes til lazaret.
Senere tog hun til Kiev. Hun arbejdede som præsident for det russiske Røde Kors. Hun besøgte de mange hospitaler og tog del i hjælpearbejdet.

14. september 1916 var det 50. år siden Dagmar kom til Rusland. Denne dag blev festligholdt med 50. særlig udvalgte gæster.
Dagmar blev i Kiev, langt fra intrigerne omkring svigerdatteren Alickys betagelse af den okkulte Rasputin som hun mente kunne helbrede tronfølgerens blødersygdom. Der gik rygter om at Rasputin og Alicky stod i spidsen for tyskvenlige kræfter ved hoffet. Rasputin blev myrdet december 1916. Den ene af morderne var Xenias svigersøn.

23.februar 1917 brød strejken ud i Petrograd. Der var lange køer af sultende mennesker.
Den 3. marts frasiger Nikolaj sig kejserkronen og overgav den til broderen storfyrste Mikhail. Dagmars yngste afslår og overgav dermed magten til den provisoriske regering.

Folk bærer nu revolutionens røde sløjfer og ekskejserinden besluttede sig endelig for at forlade Kiev. Hun flyttede til Krim hvor også Olga, Zenia og deres børn var.
Zar Nikolaj og hans familie var indespærret i deres hjem nær Petrograd. Senere forlyder det at de var flyttet til Jektarinburg.

Senere da ekskejserinde Dagmar var kommet til England fik hun at vide at hendes søn, svigerdatter og børnebørn var blevet dræbt i Jektarinburg. Hun nægtede til sin død at tro det. Hendes yngste søn Mikhail blev myrdet i 1918.

Den 11. april 1919 forlod ekskejserinden Krim efter 2. års husarrest. Det var lykkedes hendes søster at få et engelsk krigsskib til at hente hende. Hun blev ledsaget af Xenia og børnebørn. Senere i 1920 lykkedes det Olga, hendes mand og to små børn at komme til Danmark.

På Malta kommer Dagmar og hendes nærmeste om bord på det engelske skib Lord Nelson som skal sejle dem til England.
I august kommer hun til Danmark og bliver modtaget af Christian 10. og dronning Alexandrine.

De sidste år af sit liv tilbragte hun på Hvidøre. Olga og hendes mand boede hos hende til hun døde. Zenia flyttede senere til England.

Enkekejserinde Dagmar døde 13. oktober 1928 på Hvidøre. Ved hende side var Olga, Zenia og prins Valdemar.
Hendes kiste blev kørt til Alexander Nevskij kirken. Mange mennesker defilerede forbi den åbne kiste i to dage.
Den 19. oktober fandt bisættelsen sted. Først ved en højtidelighed i den russiske kirke, derefter i Roskilde Domkirke hvor hun blev bisat i Christian 9.s kapel.
Der er stor deltagelse af den danske kongefamilie, fyrstelige fra udlandet, Romanov familien, russiske immigranter fra ind- og udland og den danske regering.

78 år efter sin død blev kejserinde Dagmar genbegravet, først ved en mindehøjtidelighed i Roskilde Domkirke, hvor Dagmars tipoldebarn Paul Kulikovsky holdt en mindetale.

Kisten blev derefter sejlet til Skt. Petersborg hvor genbegravelsen fandt sted i Peter og Poul Katedralen d. 28 september 2006. Hendes kiste blev sænket ned i graven ved siden af Zar Alexander III.
Fra Danmark deltog Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary og udenrigsminister Per Stig Møller.

---------------------------------------------------------------
.
.

Billeder fra zarens sommerslot "Livadia" i Jalta på Krim.
Det var her dronning Dagmar holdt sit sølvbryllup sammen med bl.a. sine forældre, det danske kongepar.
Her blev også den berømte Jaltakonference afholdt, hvor anden verdenskrigs sejrende ledere, Churchill, Roosevelt og Stalin havde deres berømte møde, hvor vidtrækkende beslutninger blev truffet. Bl.a. aftalte de her delingen af efterkrigstidens Europa imellem sig.

.

 

.

.

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25