fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne 


Danmarks Konger

DANMARKS KONGER


Kong  Christian IX

1818 - 1906             konge 1863 - 1906

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

.

.

1
2
3
4
5
6
7

.

.

.

...

.

.

.

.

..

                      Kong Christian 9.

Dronning Louise af Hessen-Kassel

.
.

Den første glücksborgerkonge Christian 9. ville ikke underskrive Novemberforfatningen, som Frederik 7. ikke nåede, inden han døde.
Forfatningen betød at Slesvig blev knyttet tæt til Danmark, og kongen kunne se at det betød konflikt med Preusserne og Østrigerne.

Da kongen var modvillig til at underskrive forfatningen, blev hans danske sindelag draget i tvivl. Under stor pres fra folket skrev han under.

Resultatet  kom da også omgående. Natten til 1. februar 1864 går preusserne og østrigerne over Ejderen med en stor styrke, og videre mod Dannevirke.
Overmagten var for stor, og preusserne var udstyrede med bagladegeværer.
Der blev opnået våbentilstand d. 20. juli, og den 30. juli undertegnes freden i Wien, hvor Danmark måtte gå ind på at afstå Holsten, Lauenburg og Sønderjylland helt op til Kongeåen, til Preussen og Østrig. Danmark blev reduceret fra 58.000 km2 til 39.000 km2 og 200.000 danske sønderjyder kom under Preussen-Østrig.
Det var en national katastrofe.

Christian  9. kaldet Europas svigerfar, født på Gottorp Slot d.8. april 1818, søn af hertug Vilhelm af Slesvig- Holsten- Sønderborg- Glücksborg og Louise Caroline.
Blev i 1842 gift med Louise af Hessen-Kassel (1817-98). Hun var datter af landgreve Vilhelm af Hessen-Kassel.

Dronning Louise blev kaldt Europas svigermoder, hun sørgede for at deres børn fik en god uddannelse, og det lykkedes at få børnene gift ind i europæiske kongehuse.

Frederik 8. senere konge
Alexandra, (1844-1925) i 1863 gift med Edward 7. af England
Vilhelm, (1845-1913) konge af Grækenland i 1863, under navnet Georg 1. Gift med Olga af Rusland i 1867.
Dagmar, (1847-1928) Russisk kejserinde under navnet Maria Feodorovna, da hun blev gift med kejser Alexander af Rusland.
Thyra, (1853-1933) gift med hertug Ernst August af Cumberland.
Valdemar, (1858-1939) gift i 1885 med Marie af Orleans. I 1887 afslår han at blive konge af Bulgarien.

Der blev holdt mange familiefester på Fredensborg Slot, som var samlingssted når familien fra Europas kongehuse var samlet hos svigermor og svigerfar.

.

.

 

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25