fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne   


Danmarks Konger

DANMARKS KONGER


Kong  Frederik VII

1808 - 1863             konge 1848 - 1863

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

.

.

1
2
3
4
5
6
7

.

.

.

.

..

      Kong Frederik VII

Caroline Charlotte Mariane

          Grevinde Danner

.

Frederik 7. havde ikke givet sig synderlig af med statssager og ejede ikke nogen dybere dannelse. Han kunne være noget upålidelig, og ofte havde han levet i spændt forhold til hoffet.
Da Frederik var et år gammel blev hans moder forvist til Horsens, og forskellige familiemedlemmer tog sig af hans opdragelse.
Opdragelsen var dårlig, undervisningen mangelfuld, så han var ikke udrustet til den kommende kongegerning.
Men samtidig havde han lune, en jævn folkelig tænkemåde, og en evne til at optræde på en gang kongeligt og elskværdigt, som gjorde ham elsket af menigmand.

Statsrådet havde i Christians 8`s sidste leveår været optaget af at forberede en fri forfatning for hele monarkiet. Derfor kunne Frederik 7. allerede 28. januar 1848 udstede et forfatningsskrift som lød: Kongeriget og hertugdømmerne opfattedes som ligestillede dele. I en fælles stænderforsamling med besluttende myndighed skulle der sidde lige mange medlemmer for hver af disse to halvdele af monarkiet.
Hermed havde kongen fraskrevet sig enevælden.
Frederik 7. synes ikke at beklage tabet af den enevældige magt, nu kunne kan bruge mere tid på arkæologi, som var en af hans hobbyer.

Begivenhederne i 1848 førte til den såkaldte treårskrig 1848 -1850. Denne kamp vandt danskerne, fordi de tysksindede slesvigholstenere ikke fik den nødvendige opbakning fra Tyskland. I Danmark blev sejren i nogen kredse tolket som en sejr over både Slesvig Holsten og Tyskland, og denne fejlanalyse skulle få skæbnesvangre konsekvenser 14 år senere.

Frederik 7. blev født på Amalienborg 6. oktober 1808 som eneste barn af Christian 8. og Charlotte Frederikke.
Blev i 1828 første gang gift med Vilhelmine Maria (Frederik 6´s yngste datter). I 1837 blev de skilt på grund af personlige uoverensstemmelser.
Den 10. juni 1841 blev han gift med den 20 årige Caroline Charlotte Mariane af Mecklenburg- Strelitz, men det gik på samme måde, og i 1846 blev ægteskabet opløst.
Tredje giftemål 1850 var med Louise Danner, tidligere balletdanserinde, datter af en ugift tjenestepige.
Alle tre ægteskaber var barnløse.

Kong Frederik 7. døde 15. november 1863 og var den sidste mandlige efterkommer af Det Oldenborgske Hus.

.

.

.

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25