fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne 


Danmarks Konger

DANMARKS KONGER


Kong  Christian VIII

1786 - 1848             konge 1839 - 1848
                            

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

.

.

1
2
3
4
5
6
7

.

.

.

...

..

.

      Kong Christian VIII

Dronning Charlotte Frederikke

       Dronning Caroline Amalie

.

.

Christian 8. var en dannet og begavet mand, dog næppe i besiddelse af det skarpsyn og den fasthed der var nødvendig for at bringe landet frelst ud af de farer, som nærmede sig.
.
Han havde svært ved at beslutte sig til en fast politik. I de første år tog han parti for danskheden, men fra 1842 til 1846 tog han mere hensyn til Slesvig holstenske rådgivere, for derefter at bryde med dem igen.

Christian 8. ønskede først og fremmest at bevare det danske sprog i Sønderjylland, hvor det endnu levede. Som tronfølger havde han vist levende interesse herfor, og som svar på stændernes bøn om dansk retsprog i Nordslesvig udstedte han "Reskript af 1840", der indførte dansk i retspleje og styrelse til Flensborg Fjord.

Christian 8. havde som ung mand stadfæstet den norske grundlov, og de liberale i Danmark nærede ved hans tronbestigelse håb om, at han ville give Danmark en lignende. Men kongen mente at tiden endnu ikke var kommen, og hans betroede rådgivere, Ørsted og Stemann, var trofaste tilhængere af enevælden.

Derimod tog han kraftig fat i praktiske reformer, kommunallov for købstæderne, statens regnskab blev offentliggjorte, og en årlig overslag over statens indtægter og udgifter. Den store hær Frederik 6. havde beholdt, selv efter at Norge var tabt, blev meget formindsket, men samtidig forbedret.

Herved kom statens finanser i særdeles god tilstand. Samtidig steg nationens velstand, idet landbruget mere og mere kom på fode.

Christian 8. var søn af arveprins Frederik og prinsesse Sofie Frederikke af Mecklenburg- Schwerin.
Christian 8. blev den 21. juni 1806, gift med sin kusine Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerin (1756-1837), som fødte ham sønnen
Frederik, (senere konge) men efter et par års forløb opløstes ægteskabet på grund af, at hun havde haft en affære med den schweiziske komponist Edouard Dupuy.
Den 22. maj 1815 giftede han sig med Caroline Amalie af Augustenborg (1796-1881), med hvem han levede et lykkeligt , men barnløst ægteskab.

Efter et besøg på korvetten Valkyrien var Christian 8. blevet forkølet og havde fået feber. For at lindre blev han åreladet, men derved pådrog han sig en blodforgiftning, der førte til hans død d. 20. januar 1848.

 

.

.

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25