fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne   fotos   onlinephotos


Danmarks Konger

DANMARKS KONGER


Kong  Frederik VI

1768 - 1839             konge 1808 - 1839
                                Norge 1808 - 1814

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

.

.

1
2
3
4
5
6
7
8

.

.

.

.

..

Statsbankerotten 1813

Under krigen 1807-14 havde regeringen skaffet sig penge ved at udstede sedler i stor mængde.
Da den ikke var i stand til at indløse dem med sølv, tabte sedlerne i handel og vandel det meste af deres værdi.

I 1813 indtrådte statsbankerotten, idet regeringen søgte at få orden i pengevæsnet på følgende måde. Der oprettedes en rigsbank, som forpligtede sig til at indløse de gamle sedler, ved at udbetale 1/10 af deres værdi i rigsbanksedler.
For at skaffe banken et grundfond gjorde man et indgreb i ejendomsretten ved at kræve indbetalt 6% af hver ejendoms værdi, og hvis ejeren ikke formåede at betale, blev den stående som en prioritet, som man skulle forrente til banken med sølv: Bankhæftelsen.
Men rigsbanksedlerne vandt heller ikke straks tillid og sank i kurs langt under den pålydende værdi. Kongeriget blev ene om at bære seddelbyrden, for i Holsten og Slesvig viste sig så stor uvilje over rigsbanksedlerne, at regeringen måtte fastsætte, at her skulle sølv være eneste lovlige betalingsmiddel.

Rigsbanksedlerne stod længe i lav kurs, en tid havde de kun 1/20 af deres pålydende værdi. Først da Rigsbanken i 1818 forandredes til en Nationalbank, hvis styrelse blev helt uafhængig af regeringen blev forholdene bedre.

I slutningen af Frederik 6`s levetid nåede bankernes sedler pari. De blev i handel og vandel taget for deres fulde pålydende. 
Statsgælden var steget meget under krigen og vedblev at stige i mange år efter krigen, indtil den i 1835 havde nået en højde af 260 mill. kroner.
Fra 1835 kunne man begynde at afbetale på den.

.

.

.

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25