fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne   fotos   onlinephotos


DANMARKS KONGER


Kong  Frederik VI

1768 - 1839             konge 1808 - 1839
                                Norge 1808 - 1814

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

.

.

1
2
3
4
5
6
7
8

.

.

.

.

..

Norge løsrives fra Danmark

Frederik 6. havde i disse år stivsindet trods sine ministres råd holdt fast ved forbundet med Napoleon. I 1810 havde brødrene Bernstorff taget deres afsked, væsentlig fordi de ikke kunne billige hans kabinetsstyrelse og fransk venlige udenrigspolitik.
Senere prøvede kong Frederik, af frygt for de svenske planer om erobring af Norge, på at blive optaget i den store koalition i 1813, men Bernadotte satte igennem at Danmark ikke måtte optages i koalitionen, medmindre Norge blev afstået.
Da havde Frederik 6. intet valg og knyttede sig endnu stærkere til Frankrig. Sent på året 1813 brød Karl Johan ind i Holsten med en svensk-russisk hær. Et dansk korps kæmpede med held ved Sehested, men blev derpå indesluttet i Rensborg. Kongen stod med den største del af hæren på Fyn, og man ventede, at han nu ville kæmpe til det yderste for at bevare Norge. Grundtvig opfordrede studenterne til at sprede sig over landet og rejse hver våbendygtig mand til kampen. Men over for hele Europa turde Frederik 6. ikke fortsætte modstanden.

I januar 1814 underskrev han Freden i Kiel, hvorved Norge løsreves fra Danmark for at forenedes med Sverige. Som en slags vederlag fik han svensk Pommern, der året efter ombyttedes med Lauenburg. 
Fra nu af sluttede han sig til koalitionen, og da de allierede magter efter 1815 holdt en del af Frankrig besat, deltog også danske tropper i besættelsen.

 

.

.

.

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25