fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne   fotos   onlinephotos


DANMARKS KONGER


Kong  Frederik VI

1768 - 1839             konge 1808 - 1839
                                Norge 1808 - 1814

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

.

.

1
2
3
4
5
6
7
8

.

.

.

..

Krigen mod England 1807-14

I alle de danske krones lande vakte det engelske overfald den stærkeste forbitrelse. Kronprinsen delte denne stemning og nægtede at godkende den overenskomst, der nu var sluttet i København. Han sluttede sig helt til Rusland og Frankrig. Danmark fik derved en flerårig krig med England og snart efter ligeledes med Sverige, da dette rige blev angrebet af Rusland. Disse krigsår ødelagde Danmarks handel og forberedte statens opløsning, idet forbindelsen med Norge blev næsten fuldstændig afbrudt.

Ved statens midler og ved frivillige bidrag søgte man at skabe et nyt søværn, mest bestående af ro-kanonbåde, af hvilke der i de nærmeste år byggedes et par hundrede.
Vore kanonbådsflotiller kæmpede undertiden heldigt mod engelske orlogsmænd og opbragte tit engelske handelsskibe, men sådanne små sejre vejede kun lidt op mod den kendsgerning, at den engelske flåde var fuldstændig herre i vore farvande.

.

.

.

.

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25