fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne   fotos   onlinephotos


DANMARKS KONGER


Kong  Frederik VI

1768 - 1839             konge 1808 - 1839
                                Norge 1808 - 1814

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

.

.

1
2
3
4
5
6
7
8

.

.

.

.

..

Københavns bombardement og tabet af flåden 1807

.

Københavns bombardement 1807

.

Ved freden i Tilsit i 1807 opgav Alexander sit forbund med England og sluttede alliance med sin hidtil værende fjende Napoleon.
I hemmelighed aftalte de to kejsere, at Danmark og Sverige skulle tvinges til at lukke deres havne for englænderne og slutte sig til det fransk-russiske forbund. Vægrede Danmark sig herved, skulle man bemægtige sig dets flåde.

Dette kom til den Engelske regerings kundskab, og allerede før Napoleon havde meddelt Danmark sit krav, havde England sendt en stor flåde med 30.000 mand landgangstropper til Øresund. 
En engelsk udsending, Jackson, henvendte sig samtidig til kronprinsen i Kiel og tilbød Danmark forbund, men på det vilkår, at vor flåde blev overgivet til England som pant, så længe krigen varede.
Kronprinsen og hans rådgivere, som intet anede om aftalerne i Tilsit, overraskedes fuldstændig af denne hårde fordring. De harmedes dobbelt, da de var sig bevist at have fulgt en loyal fredspolitik.
Kronprinsen gav et undvigende svar, ilede til København, hvor han gav de nødvendigste ordrer om forsvaret, og forlod igen byen, idet han medtog sin fader kongen.

Derpå gik den engelske hær i land og indesluttede København. Landeværnet fra Sydsjælland og Lolland gik mod englænderne, men ved Køge blev den let jaget på flugt af Wellington.
København var ikke i stand til at yde et langvarigt forsvar. Der blev foretaget nogle gode småudfald (Livjægerne i Classens Have) som dog ikke kunne forhindre belejrerne i at anlægge deres batterier.

Fra d. 2. til d. 4. september blev København bombarderet. Fruekirken og den del af byen nedbrændte, og den gamle kommandant Peymann måtte kapitulere. Flåden blev overgivet til England som dets ejendom. Alle ufærdige skibe, alt tømmer på værftet blev ødelagt. Hele den sødygtige flåde, 70 større og mindre skibe, blev ført bort.

 

.

.

.

.

 

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25