fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne   fotos   onlinephotos


Danmarks Konger

DANMARKS KONGER


Kong  Frederik VI

1768 - 1839             konge 1808 - 1839
                                Norge 1808 - 1814

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

.

.

.

1
2
3
4
5
6
7
8

 

 

.

.

.

.

.

..

Stavnsbåndets ophævelse den 20. juni 1788

Stavnsbåndet ophævedes på en gang for alle der var over 36 år, eller under 14 år. For de øvrige indtrådte frigørelsen efterhånden, således at stavnsbåndet var fuldstændig ophørt år 1800.
Godsejeren skulle ikke mere stille rekrutter. Værnepligten blev for eftertiden ligelig fordelt på hele bondestanden således at antallet af rekrutter fastsattes efter hver egns indbyggertal, mens det tidligere havde rettet sig efter godsets hartkorn. 

Dermed var godsejerens magt over bondens person aldeles afskaffet. Bondens stilling i samfundet var helt forandret. Før var han et ufrit tyende, nu en fri borger. 
Alligevel var der endnu ikke skabt fuld lighed mellem bondestanden og statens øvrige borgere. Det opnåedes først under grundloven.

Efter stavnsbåndets løsning gik det let med det der endnu stod tilbage. Da godsejeren ikke mere havde nogen tvangsret overfor bonden, var han selv interesseret i at hoveriet blev nøje fastsat. Dette skete på de fleste steder ved almindelig overenskomst, og da dette var sket overalt udkom der en lov om at hoveriet skulle være bestemt.

Udskiftning og dermed følgende udflytning trængte næsten helt igennem. Dette forandrede i høj grad landets udseende, rundt om på de hidtil tomme marker rejste sig gårde og huse.
For landbruget rent praktisk set var udskiftningen den vigtigste af reformerne. Selveje udbredtes meget, og i tiden efter stavnsbåndets ophævelse og reformerne var landbruget i overordentlig god fremgang. Udbyttet voksede, og dyrkningsmåden forbedredes efter stor målestok, der kom nye planter og kornsorter, kløver, kartofler og bedre sorter i rug og hvede.
Folkemængden voksede, og skønt skatterne blev større, bar befolkningen dem temmelig let. Der kom driftighed og virkelyst blandt bønderne som aldrig før.

.

Bondestue omkring år 1800

.
.

.

.

.

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25