fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne 


Danmarks Konger

DANMARKS KONGER


Kong  Frederik VI

1768 - 1839             konge 1808 - 1839
                                Norge 1808 - 1814

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

.

.

1
2
3
4
5
6
7

.

 

 

.

.

.

.

...

.

.

.

.

..

Kong Frederik 6. og dronning Marie Sofie Frederikke (siddende) og deres to døtre

.

Kronprins Frederik var som barn svagelig. Han blev opdraget hos forskellige mennesker, bl.a. Struensee, der havde god indflydelse på kronprinsen.
Efter Struensess fald og moderens forvisning blev hans opdragelse mindre heldig, han var da kun 4 år gammel. Hans sindssyge far fik han aldrig nogen forhold til.
Han fik ikke store kundskaber, men blev meget interesseret i militærøvelser. Han blev hård og ligegyldig for andres lidelser, og han blev øvet i at forestille sig.

I tidens løb ændrede han sig ikke, og som ældre mand var han egensindig, men hjertegod.

Tidlig følte han sig tilsidesat af Juliane Marie (Frederik 5.`s dronning), og da han var 14 år gammel, lagde han den plan at tiltage sig regeringen.
Han indviede A. P. Bernstorff, der siden sin afsked levede på sine godser i Tyskland, og nogle få andre statsmænd i denne plan, som blev holdt skjult i to år.
Men da han 16 år gammel var blevet konfirmeret og for første gang den 14. april 1784, deltog i statsrådets møde, forelagde han kongen et dokument, hvorved statsrådet opløstes og et nyt udnævntes.
Christian 7. underskrev, som han var vandt til, alt hvad man forelagde ham.
Arveprinsen protesterede, og det kom næsten til håndgribeligheder mellem ham og kronprinsen, men det nyttede intet.
Regeringsskiftet blev fuldbyrdet, herefter skulle kronprinsens underskrift stå ved siden af kongens, for at en beslutning skulle have gyldighed. Guldberg, der lige var blevet medlem af statsrådet, sendtes som amtmand til Århus.

Mange ting skete i Frederik 6`s regeringstid: Københavns brand 1795, tabet af flåden, og Københavns bombardement i 1807, under Napoleonskrigene, statsbankerotten 1813, og tabet af Norge i 1814.
Den tidligere stormagt, Danmark, blev nu henvist til en fremtidig plads blandt Europas småstater.
Kun få ville indse dette, og Danmark førte sig frem som stormagt indtil den nye situation blev klar ved den ulyksalige nederlag til Tyskland i 1864 som beskrevet under  Christian 9.

Kong Frederik 6. var meget afholdt, trods meget modgang.

Frederik 6. var søn af Christian 7. og dronning Caroline Mathilde, og han blev gift i 1790 med Marie Sofie Frederikke af Hessen-Kassel.

Frederik 6. og Marie Sofie Frederikke fik børnene:

Caroline, (1793-1881) gift i 1829 med arveprins Ferdinand af Danmark.
Vilhelmine, (1808-91) gift i 1828 med den senere Frederik 7.

Frederik 6. og elskerinden (maitressen) Frederikke Dannemand (Bente Mortensdatter Andersen (Rafsted) fik børnene:

Louise Frederikke, (1810-88)
Caroline, (1812-44)
Frederik Vilhelm, (1813-88)
Frederik Valdemar, (1819-35)

.

.

.
Stavnsbåndets ophævelse

Slaget på Kongedybet

Københavns Bombardement  

Krigen mod England 1807-14

Norge løsrives fra Danmark     

Statsbankerotten   

.

 

.

.

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25