fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne 


Danmarks Konger

DANMARKS KONGER


Kong  Christian VII

1749 - 1808             konge 1766 - 1808
                                Norge 1766 - 1808

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

.

.

1
2
3
4
5
6
7

.

.

.

.

..

                            Kong Christian 7.

   Dronning Caroline Mathilde

.
.

Christian 7. der blev konge i en alder af 17 år, havde arvet sin faders karaktersvaghed og letsind, han havde medfødt anlæg for sindsyge, og en dårlig opdragelse virkede uheldig på ham. Ved prygl havde man søgt at give ham kundskaber.
Hans lærere havde været udsvævende, og fordærvede unge mennesker. Kun en af hans lærere, Svejtseren Reverdil, havde stræbt efter at uddanne ham på en sund måde.

Resultatet var at Christian 7. blev skadefro og ondskabsfuld, udsvævende, sløv og ligegyldig for sine regentpligter. 
I løbet af få år udviklede det sig ligefrem til vanvid. 
Reelt var han kun konge til 1769, da han blev åbenbar sindsyg.
Han blev i en alder af 17 år gift med Caroline Mathilde, men ægteskabet bragte ingen forandring i hans liv, og han vedblev at hengive sig til de værste udskejelser.

Da kongen viljeløst lod sig lede af den der forstod at beherske ham, må hans regeringstid deles i flere perioder, alt efter hvem der havde styrelsen.
Indtil 1770 bevarede J. H. E. Bernstorff sin indflydelse, og regeringen førtes efter samme synspunkter som under Frederik 5.
1770 - 72 Struenses reformforsøg.
1772 - 84 Guldbergs konservative regering.
Efter 1784 kronprins Frederiks og A. P. Bernstorffs styrelse og de store landboreformer.

Christian 7. blev født på Christiansborg Slot den 29 januar 1749, søn af kong Frederik 5. og Dronning Louise.
Blev i 1766 gift med Caroline Mathilde (1751-75) datter af prins Frederick af Wales, og søster til kong Georg 3.af England.

Christian 7. og Caroline Mathilde fik børnene:

Frederik 6, (1768-1839) senere konge
Louise Augusta, (1771-1843) gift i 1786 med hertug Friedrich Christian af Augustenborg.

Christian 7. døde af et slagtilfælde 13 marts 1808, 59 år.
Bisat i Roskilde Domkirke.
:

.

  Struensee   1770-72       

.

.

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25