fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne   fotos   onlinephotos


DANMARKS KONGER


Kong  Frederik IV

1671 - 1730             konge 1699 - 1730
                                Norge 1699 - 1730

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

.

..

.

..

Danmarks Krigsmagt

Der blev brugt mange penge på militærvæsenet, både hær og flåde blev langt stærkere, end den havde været før 1660. Christian 5. holdt selv i fredstid en hvervet hær på 20.000-30.000 mand (mest tyskere).
For at skaffe nogle af de store summer igen som det kostede, udlejede både Christian 5. og Frederik 4. flere af de hvervede regimenter til fremmed krigstjeneste.
I Norge fandtes ingen hvervede tropper, men fra Christian 4. tid en national væbning, under norske førere.

Christian 5. oprettede også en dansk milits under norske førere, men måtte ophæve den igen på grund af de elendige landboforhold.
Frederik 4. oprettede  på ny en dansk milits (1701), som gjorde god tjeneste i den svenske krig 1709-20. Kommandosproget både i den hvervede hær og i den norske og danske milits var tysk. Flåden bragtes på fode af Kort Adeler (nordmand, berømt fra hollandsk og venetiansk tjeneste), og den danske adelsmand Niels Juel, der som dens fører vandt de navnkundige sejre i den skånske krig.
Flådens kommandosprog var dansk, dens mandskab bestod af danske og norske søfolk.
Blandt officererne fandtes indtil den skånske krig mange hollændere, men derefter tog disse tal af, og det blev næsten udelukkende danskere og nordmænd, som kommanderede flåden.
I antal af skibe var den noget mindre end den svenske, men den var denne overlegen ved besætningens dygtighed.

.

.

.

.

.

 

 

Chart.dk

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2017-21