fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne 


Danmarks Konger

DANMARKS KONGER


Kong  Frederik IV

1671 - 1730             konge 1699 - 1730
                                Norge 1699 - 1730

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

.

.

1
2
3
4
5
6
7

.

.

.

.

.

...

.

.

.

.

..

                                         Kong Frederik 4.

Dronning Louise af Mecklenburg

.
.

Da Christian 5. døde i 1699, var den ny enevælde indadtil fæstnet og organiseret.
Men udadtil havde han ikke nået sit mål, at knække Gottorps magt, at genvinde højheden i sundet og at tilbageerobre de skånske lande.

Frederik d.4. som nu skulle fuldføre faderens værk, havde ikke nydt nogen særlig god undervisning.
Han skrev dansk og tysk, men med mange fejl og havde dårlige kundskaber i historie og statsvidenskab. Han var elskværdig og ligefrem, han havde en sund forstand, en god hukommelse og stor arbejdslyst.

H
an var i de første regeringsår optaget af store reformplaner, oprettede 1701 en national hær, landmilitsen, og ophævede i 1702 det sjællandske vornedskab. Dog forbedredes ikke herved bondens kår så meget, som kongen havde tænkt sig, dels fordi han igennem mange år ( 1700 og 1709 - 1720) deltog i den store nordiske krig for at gennemføre sine forgængers planer udadtil.
...
Frederik 4 var stærkt grebet af pietismen lod i 1708 oprette et fattigvæsen, og han lod oprette 240 såkaldte rytterskoler, som var de første forsøg på at bibringe bondestandens børn elementære kundskaber.

Frederik var som konge flittig og arbejdsom, men uden nogen overlegen regentdygtighed.
Den bedste side af hans styrelse, er de handlinger, hvortil hans religiøsitet ledede ham.
Påvirket af den tyske pietisme, der lagde vægten på, at den kristne førte et fromt liv og ikke lod det blive ved rettro alene, oprettede han Vajsenhuset til forældreløse børns opfostring, og stiftede almueskoler på krongodset.

Samtidig blev missionsgerningen taget op i de danske kolonier, og den norske præst, Hans Egede drog til Grønland.
I sit personlige liv var Frederik 4. trods sin oprigtige religiøsitet udsvævende. Han tilsidesatte sin dronning for friller og medhustruer, og da dronningen døde, gjorde han Anna Sofie Reventlow, sin hidtilværende hustru til venstre hånd, til dronning.
Ved disse forhold fjernedes kronprins Christian fra faderen, men Christians i forvejen tunge sind blev herved endnu mere indesluttet og bittert.
.
Frederik 4. født på Københavns Slot 11. oktober 1671, og var søn af Christian 5. og Charlotte Amalie.
Frederik blev gift på Københavns Slot 15. december 1695 med Louise af Mecklenburg-Güstrow (1667-1721)
I 1703 gift til venstre hånd med Elisabeth Helene von Viregg (1679-1704). Døde i barselsseng 1704.
I 1721 gift til højre hånd med Anna Sofie Reventlow, som senere kronedes til dronning.

Frederik 4. og Louise fik børnene:

Christian,  (1697-98)
Christian 6.  (1699-1746) senere konge
Frederik Karl,  (1701-02)
Georg, født og død i 1704
Charlotte Amalie, (1706-82) hun byggede Charlottenlund Slot.

Frederik 4. og Elisabeth Helene von Viregg fik barnet:

Frederik Gyldenløve, (1704-05)

Frederik 4. og Anna Sofie Reventlow fik seks børn der alle døde som spæde.

Frederik 4. fik med en elsker, Charlotte Helene von Schindel en datter (1710-11)

Frederik 4. døde 12. oktober 1730 i Odense af tuberkulose.
Gravsat i Roskilde Domkirke.

.

.

.

  Landets fattigdom
  Militæret
  Den store Nordiske Krig

 

 

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25