fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne   fotos   onlinephotos


Danmarks Konger

 

DANMARKS KONGER


Kong  Svend Tveskæg

ca. 960-1014        konge 987-1014
.

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

1
2
3
4
5
6
7
8

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Englands Indtagelse

.

Kort efter Harald Blåtands død var Svend Tveskæg ved list blevet taget til fange af Sigvald og hans Jomsvikinger, og danerne måtte løskøbe deres unge konge.
Svend syntes fra den tid, at han havde en plet på sit navn. Han søgte derfor at vinde nyt ry ved at genoptage sine vikingetogter mod England.

I Danmark, som han lod passe sig selv, gjorde Erik Sejrsæl sig til herre.
Den engelske konge, Æthelred den Rådvilde, kunne ikke værge sit land, og købte vikingerne bort ved en afgift, Danegæld.

.

.

Efter nogle års forløb vendte Svend Tveskæg hjem med store rigdomme og genvandt Danmark. To store runesten over faldne huskarle minder om den hårde kamp, kong Svend havde med svenskerne i Hedeby.

.

Indskriften lyder:
Kong Svend satte stenen
efter sin hirdmand Skarde
som var draget vestpå
men nu fandt døden ved Hedeby

 

 

..

Derefter deltog han i slaget ved Svolder og fornyede Danmarks højhed over Viken. Han var den første danske konge, der lod slå mønt.

Englands indtagelse
Æthelred, som ikke med penge kunne skaffe sig fred for vikingerne, fordi de stadig kom igen, greb 1002 til det middel at lade alle danske myrde, som opholdt sig i den angelsaxiske del af England.
Men det kaldte kun hævnlysten til live i Danmark. År efter år hærgedes Englands kyster, indtil kong Svend i 1013 i løbet af tre måneder indtog hele England.

Året efter døde han i England, elsket af sine krigere. I Danmark blev hans søn Harald konge, hæren i England hyldede den anden søn Knud.

Englænderne greb atter til våben under Æthelreds søn, Edmund Jærnside, og Knud måtte hente nye stridskræfter i Danmark.
Under de følgende kampe døde både Æthelred og Edmund, hvorefter Knud uden modsigelse blev hyldet som Englands konge.

Ved broderen Haralds død i 1018 blev han også konge i Danmark.

.

.

..

.

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25