fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne   fotos   onlinephotos


DANMARKS KONGER


Kong  Frederik II

1534 - 1588             konge 1559 - 1588
                                Norge 1559 - 1588

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

.

.

.

.

.

...

.

.

.

.

..

Efter den Nordiske Syvårskrig 1570-88
.

Det havde været meget vanskeligt for kongen at føre syvårskrigen til ende. Kronen var kommet i pengenød, og der sporedes stigende utilfredshed i landet, så at der frygtedes oprør.
Da besluttede kongen sig til midt under krigen at hjemkalde den dygtige, men stridbare og pengegriske Peder Oxe, der havde været Christian 3`s uven, og derved måtte forlade fædrelandet, og nu at gøre ham til rigets hovmester.

Peder Oxe bragte snart kronens pengevæsen på fode, dels ved at fortsætte Christian 3`s reform af lensstyrelsen, dels ved at forhøje sundtolden.
I stedet for det gamle Krogen, der under krigen ikke havde kunnet beherske indsejlingen til sundet, byggedes det skønne og stærke Kronborg. 

.

Krogen  i 1660. 
Den får navnet Kronborg i 1577, men dens historie går tilbage til ca. 1425.
Frederik 2. byggede det nye Kronborg i årene 1574-85.

.

De fremmede sømagter, der nærede store forestillinger om Danmarks magt, fandt sig i forøgelsen af tolden og bøjede sig for Frederik 2`s krav om herredømmet over alle farvande ved hans riger.
De udenlandske skibe sænkede topsejlet når de sejlede forbi Kronborg, til ære for "Herren af Østersøen".

Filip 2. regnede Danmark for protestantismens hovedmagt, og frygtede at han ville støtte Nederlandenes opstand.
Men kongen holdt sig tilbage fra udlandets krige og viste derved en klog forsigtighed, som ikke ligner hans optræden i hans første år, og som vistnok mest skyldes påvirkning af forstandige rådgivere som Peder Oxe, Niels Kaas og Kristoffer Valkendorf.

Kronens voksende indtægter gjorde det muligt for kongen at iværksætte store byggeforetagender (Kronborg, det ældre Frederiksborg), og at understøtte studerende og videnskabsmænd efter stor målestok. Således gav han Tyge Brahe betydelige forleninger og oprettede Kummunitetet, et stipendium til fattige studenters underhold.

.

.

..

.

.

Chart.dk

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2017-21