fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne   fotos


DANMARKS KONGER


Kong  Frederik II

1534 - 1588             konge 1559 - 1588
                                Norge 1559 - 1588

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

.

.

.

..

Den Nordiske Syvårskrig 1563-70

..
Landkrigen bestod mest af grusomme hærgninger af landskaberne på begge sider af rigsgrænsen. Af store og betydningsfulde krigeriske tildragelser skete der ikke mange. Danskerne indtog Elfsborg, Sveriges eneste borg ved Kattegat.
Deres udmærkede hærfører, holsteneren Daniel Rantzau, vandt en ærefuld sejr over et langt større svensk hær ved Axtorna i Halland 1565, og foretog senere et plyndringstogt helt ind i Øster Götland. Men skønt Danmark i det hele havde overvægten til lands, vandt det ingen fuldt afgørende sejr.

Til søs førtes danskerne af mænd som Herluf Trolle og Otto Rud og kæmpede et par gange med held, men den svenske flåde var langt stærkere og fik snart overhånd, således at den endda løb ind i Øresund og opkrævede tolden.

Da begge riger var udmattede af krigen, sluttedes freden i Stettin, og alt blev som før, kun fik Danmark nogle penge for at udlevere Elfsborg, og Sverige opgav sine krav på Gulland.
Frederik 2. havde langtfra nået at undertvinge Sverige, hvad der var hans egentlige mål, men han havde dog vundet en ærefuld fred, og hans anseelse i udlandet var vokset.
Den sørgeligste følge af syvårskrigen var imidlertid det folkehad, som den kaldte til live i Norden, og som de følgende 150 år fik stadig næring ved nye krige.

.

.

.

.

.

 

Chart.dk

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2017-21