fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne 


Danmarks Konger

DANMARKS KONGER


Kong  Frederik II

1534 - 1588             konge 1559 - 1588
                                Norge 1559 - 1588

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

.

.

1
2
3
4
5
6
7

.

.

.

.

.

...

.

.

.

.

..

.
Åbenrå Kommunes maleriudstilling af danske konger, på Museum Sønderjylland, Åbenrå

                                                                            Kong Frederik 2.

Dronning Sofie af Mecklenburg

.

Frederik 2. beskrives som livslysten, rundhåndet og pragtlysten. Hans store fornøjelse var krigskunst, jagt og festlighed.  Det sidste havde ifølge slotsprædikant Anders Sørensen Vedel, forkortet hans liv.

Han havde under sin opvækst haft en dygtig lærer, men det lykkedes ikke for den unge prins at tilegne sig boglig viden. Han lærte blandt andet aldrig at skrive korrekt dansk.

Efter endt skolegang fik han Ejler Hardenberg som hovmester.Han besad det store len Malmøhus. Her skulle den unge prins forberede sig til sin kongegerning.
Her blev Frederik 2. som 20 årig forelsket i hofmesterens niece Anna Hardenberg. Hverken hans forældre, rigsrådet eller hoffet tillod ham at gifte sig med hende.

Den 20. juli 1572 blev han gift standsmæssigt med den 14-årige Sofie af Mecklenburg.
Han var blevet kronet 13. august 1559.

Frederik 2. begyndte sin regeringstid med at erobre Ditmarsken i 1559 som blev indlemmet i Holsten.

Han deltog i den svenske syvårskrig 1563-1570 som startede efter at Sverige havde erobret Estland og derefter forsøgte at bryde den danske mur omkring landet. Men ved freden i Stettin blev svenskerne tvunget til at betale et stort beløb for at få fæstningen Elfsborg tilbage, og Sverige måtte desuden anerkende Danmarks besiddelse af Gotland. Svenskernes forsøg på at hindre Danmarks herredømme over Østersøen endte som en fiasko.

Det var Frederik 2. der ombyggede det det gamle kongeslot i Helsingør. Erik af Pommern havde i 1420erne opført borgen ”Krogen”. Herfra kontrollerede kongens mænd skibsfarten i Øresund og inkasserede Øresundstold.

Frederik 2. byggede en prægtig renæssanceslot på stedet og udsmykkede det med søjler og skulpturer. Denne nye flotte fæstning fik det mere kendte navn Kronborg Slot.

1571 oprettede Frederik 2.sin egen livgarde, Drabantgarden.

Han blev en af danmarkshistoriens største og mest betydningsfulde konger før enevælden og han gjorde Danmark til en rig handelsnation.

Kong Frederik 2. døde kun 54 år gammel på Antvorskov Slot og blev gravsat i Roskilde Domkirke.

 

Dronning Sofie 1557-1631

Var datter af  Elisabeth og hertug Ulrich af Mecklenburg.
Hun stod brud som 14-årig på Københavns Slot og fik 7 børn, det første som 16 årig.

Efter kongens død forlangte hun sin enkepension og livsvarig ophold på et gods på Lolland - Falster. Hun krævede at få overopsynet med børnenes opdragelse og kom herved på kant med Rigsrådet.

Hun blev senere efter Christian 4`s kroning en god støtte for sin søn, og hun ydede ham ved flere lejligheder økonomisk støtte. Med stor dygtighed helligede hun sig forvaltningen af sine godser og blev en kapitalstærk kvinde.

Hun døde på Nyborg Slot 74 år og blev gravsat i Roskilde Domkirke ved siden af Frederik 2. 

Kong Frederik og dronning Sofie fik børnene:

Elisabeth, 1573-1626, gift i 1590 med hertug Heinrich Julius af Braunsweig - Wolfenbüttel.
Anna, 1574-1619, gift i 1589 med Jakob 6. af Skotland, søn af Maria Stuart og Henry Darnley. Jakob 1. blev også engelsk konge i 1603.
Christian 4, 1577-1648, senere konge
Ulrik, 1578-1624, biskop af Schwerin
Augusta, 1580-1639, gift i 1596 med hertug Johan Adolf af Slesvig-Holsten-Gottorp.
Hedvig, 1581-1641, gift i 1602 med kurfyrste Christian 2. af Sachsen.
Hans, 1583-1602, skulle have været gift med Xenia, datter af den russiske zar Boris Gudonov, men døde kort forinden.

.

..

 

.

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25