fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne


Danmarks Konger

 

DANMARKS KONGER


Kong  Frederik I

1471 - 1533             konge 1523 - 1533
                                Norge 1523 - 1533

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

..

.

1
2
3
4
5
6
7

.

.

.

.

.

.

.

                                                       

                        Kong Frederik 1.

     

                Dronning Sophie

 

.

Frederik 1 måtte støtte sig til de højere stænder, der havde sat ham på tronen, og Christian 2`s love blev brændt på Viborg Ting.
I sin håndfæstning lovede Frederik at skærme kirken og strengt at straffe alle lutherske kættere. Men ofte kunne han sætte sin vilje igennem imod rigsrådet.

Han fik flere gange store skatter bevilgede, som også præstestanden måtte bidrage til, og kirkerne måtte give ham deres kostbarheder.
Han truede nemlig med, at ellers ville han slutte forlig med Christian 2. og overlade ham kronen igen, hvilket rigsrådet frygtede mest af alt.

Frederik 1. boede på Gottorp, kom sjældent til kongeriget, aldrig til Norge, og forstod næppe dansk. Kongen førte regeringen fra Gottorp.
Han gik for at være troskyldig og ligefrem, men var i virkeligheden indesluttet, beregnende og listig. 
Frederik 1.s fortrolige rådgivere var holstenere (Johan Rantzau).

 

Frederik 1. gravmæle i Slesvig Domkirke

.

Frederik 1. blev aldrig  en folkekær konge. Da han kom til magten ved at afsætte den reformivrige Christian 2. med hjælp fra den jyske adel, har dette sået tvivl om hans rette egenskaber, og bedre blev det ikke med den svigefulde tilfangetagelse af Christian 2.

Frederik 1. var søn af Christian 1. og dronning Dorothea, og blev født på Haderslevhus 7. oktober 1471.
Frederik blev første gang (den 10. april 1502) gift med Anna af Brandenburg (1487-1514), hun var datter af kurfyrst Johann af Brandenburg og Margrete af Sachsen. Hertuginde Anna døde allerede som 26 årig af tuberkulose. På det tidspunkt var Frederik endnu ikke konge, men var hertug i Slesvig og Holsten.
Frederik og Anna fik børnene:

Christian 3, 1503-59, senere konge
Dorothea, 1504-47, som i 1526 blev gift med hertug Albrecht af Preussen.

Gift anden gang 9 oktober 1518 med Sofie af Pommern (1498-1568), hun var datter af hertug Bugislav 10. af Pommern og Anna af Polen.
Frederik og Sofie fik børnene:

Hans, 1521-80
Elisabeth, 1524-86, gift med hertug Magnus 3.af Mecklenburg, derefter med broderen hertug Ulrich.
Adolf, 1526-86, hertug af Holsten-Gottorp, gift i 1564 med Christine af Hessen.
Anna, 1528-35
Dorothea, 1528-75, gift i 1573 med hertug Christoffer af Mecklenburg.
Frederik, 1529-56

 

.

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25