fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne   fotos   onlinephotos


 

DANMARKS KONGER


Kong  Hans

1455 - 1513             konge 1481 - 1513
                                Norge 1483 - 1513
                                  Sverige 1497 - 1501

.

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

..

.

.

.

.

.

.

..

Sverige løsriver sig

Da budskabet om kong Hans`s nederlag i Ditmarsken, som rygtet gjorde endnu større end det var, nåede til Sverige, fik Sten Sture og hans venner mod til at gøre opstand.
Den statskloge og rænkefulde bisp Hemming Gad, udsonede Sten Sture med hans største fjende Svante Sture, og snart var Hans`s magt i Sverige forbi.
Længst holdt Stockholm Slot sig, der værgedes med mandigt udholdenhed af kong Hans`s dronning, Christine af Sachsen (søster til Frederik den vise).

Da Sten Sture den Ældre døde 1503, valgtes til rigsforstander først Svante Sture og efter dennes død 1512 hans søn Sten Sture den Yngre.
Kong Hans fortsatte kampen, men fik aldrig overhånd i Sverige.

Også i Norge udbrød der opstand, men den dæmpedes af kongens søn Kristian, der i en årrække styrede landet, hvor han gik hårdt frem mod de tyske købmænd.

Da Lübeck med de vendiske stæder understøttede svenskerne, fik han ligeledes krig med dem. 
Kong Hans byggede store krigsskibe for kronens indkomster og lagde derved grunden til en selvstændig kgl. orlogsflåde.
Den førtes af skåningen Jens Holgersøn Ulfstand og fynboen Søren Norby, og var i det hele jævnbyrdige med hansestædernes, og hævdede under frygtelige plyndringer herredømmet på Østersøen.
Kort før kong Hans`s død sluttedes der fred både med Sverige og stæderne.

.

.

Vandret.

.

.

.

Chart.dk

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2017-21