fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne 


Danmarks Konger

 

DANMARKS KONGER


Kong  Hans

1455 - 1513             konge 1481 - 1513
                                Norge 1483 - 1513
                                  Sverige 1497 - 1501

.

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

.

1
2
3
4
5
6
7

.

.

.

.

.

.

.

..

Åbenrå Kommunes maleriudstilling af danske konger, på Museum Sønderjylland, Åbenrå

 

Kong Hans

                 

        Dronning Christine

..

 

 

 

 

 

 

.

.

 

Hans var som barn valgt til tronfølger i alle tre riger. I Danmark blev han konge uden modstand. I Norge satte det mægtige præsteskab sig imod hans valg, men måtte give efter og hylde ham, da han udstedte en håndfæstning for Danmark og Norge som udvidede rigsrådets og adelens magt meget.

Denne håndfæstning var også bestemt for Sverige. Det Svenske rigsråd kunne ikke modstå et sådant tilbud og valgte Hans til konge.
Men Sten Sture forstod ved møder og underforhandlinger at holde Hans hen, så at der gik mange år inden han virkelig fik Sverige i sin magt.

I året 1497 brød imidlertid det gamle fjendskab mellem Sten Sture og rigsrådet ud i åben kamp.
Da greb kong Hans lejligheden, drog til Sverige med en stor hær, og indesluttede rigsforstanderen i Stockholm.
Dalkarlenes undsætningshær blev slået af danskerne ved Rotebro, og idet sejrherrerne vendte tilbage, gjorde Sten Sture et udfald, der endte med et stort nederlag for ham.

Han gav da endelig efter og anerkendte Hans mod selv at få Finland til len.
Hans blev kronet, og hans søn Christian hyldet som hans efterfølger. Således fornyedes unionen netop 100 år efter kroningen i Kalmar.
Tre år efter led kong Hans sit store nederlag i Ditmarsken, og Sverige rejste sig på ny.

De højere stænder var ikke altid tilfredse med kong Hans, der med strenghed hævdede sin magt. 
For borgerstanden viste kong Hans forkærlighed, og lod en kort tid sin søn Christian opdrage hos en Københavnsk købmand, Hans Bogbinder.
I det hele var han jævn og afholdt for sin danskhed. Han var den første indfødte konge efter Valdemar Atterdag.
Men med sin godmodighed, kunne han være vilkårlig, uretfærdig og af et tungt sind.
Det er de samme egenskaber, som i højere målestok genfindes hos sønnen. 

Begravet i Odense Gråbrødrekloster, senere flyttet til St. Knuds Kirke i Odense.

Kong Hans var søn af Christian 1. og dronning Dorothea.
I 1478 gift med Christine af Sachsen (1461-1521)
De fik børnene:

Christian 2, 1481-1559, senere konge.
Elisabeth, 1485-1555, gift i 1502 med Joachim 1. af Brandenburg.
Frans, 1497-1511
Hans
Jacob

.

.

.

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25