fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne 


Danmarks Konger

 

DANMARKS KONGER


Kong  Christoffer III af Bayern

1415 - 1448             konge 1439 - 1448
                                Norge 1442 - 1448
                                 Sverige 1441 - 1448

.

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
..

1
2
3
4
5
6
7
.

..

Danmarks rigsråd indkaldte Eriks søstersøn, Christoffer af Bayern, der i nogen tid var Danmarks rigsforstander og derpå blev valgt til konge i alle tre riger.
Karl Knutsson, rigsforstander i Sverige, gik af, mod at få store forleninger.
Således var unionen genoprettet, men Christoffer måtte love at holde rigerne fuldstændig adskilte i sin styrelse, og han var i hvert land helt afhængig af rigsrådet.

Det gjaldt først om at kue de nordjyske bønder, der efter at Erik havde forladt landet, havde rejst sig mod herremændene. Grev Adolf som truede med at støtte dem, blev vundet ved, at han anerkendtes som arvelig hertug af Slesvig.

Derpå overvandt kongen og herremændene bønderne, som førtes af Henrik Tagesøn.
Det fortælles, at morsøboerne og Thyboerne uden kamp lod sig overtale til at nedlægge våbnene, mens "de ædle vendelboer" de ville ikke fly, men led et blodigt nederlag.

Efter denne kamp måtte også nordjyderne gå ind på at yde bispetiende, og det blev forbudt bønderne at bære våben.
Stormandsvælden, som havde været holdt nede under Margrethe og Erik, var igen i fremvækst.

Mod hansestæderne førte Christoffer samme politik som Erik. idet han særlig for Norges vedkommende fremmede handelsforbindelserne med Holland og England.

Christoffer døde i 1448. Gravsat i Roskilde Domkirke. 

.

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25