fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne 


Danmarks Konger

 

DANMARKS KONGER


Kong  Oluf II

1370 - 1387             konge 1375 - 1387
                                Norge 1380 - 1387

.

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

.

1
2
3
4
5
6
7
.

..

Med hertug Henrik og kong Valdemars død, udsluktes begge mandslinier af det danske kongehus, og den 5 årige Oluf, Margrethe og Håkon 6.s søn, valgtes til Danmarks konge.

Margrethe førte regeringen i Olufs navn. Hun var 6 år gammel blevet trolovet med Håkon og gift i en alder af 10 år.

Efter brylluppet skete hendes opdragelse i Norge, hos en datter af den hellige Birgitta. Det fortælles at den unge dronning ofte måtte smage riset.
Den store ærbødighed hun nærede for kirken, er sikkert grundlagt i barndomsårene.

Da hun var 22 år gammel, og skulle føre regeringen i Olufs navn, viste hun snart, at hun havde arvet sin faders klogskab, udholdenhed og evne til at udnytte alle muligheder. Hun optrådte i reglen med en rolighed, samtidig med at hun viste ubøjelig fasthed.

I den første tid var hendes magt ringe. Hun måtte lade Oluf udstede en håndfæstning hvor adelen fik mange godser tilbage, som Valdemar Atterdag havde lagt under kronen.
Hansestæderne havde det vestlige Skåne, og holstenerne havde sat sig fast i Sønderjylland.
Havet gjordes usikkert ved sørøverskibe, som udsendtes fra de danske borge, og som især skadede Hansestædernes handel.
Når stæderne klagede herover, svarede Margrethe med at henvise til, at hun desværre havde for få borge inde til at magte at kue sørøverne.

Først da de Skånske slotte virkelig var udleverede til hende 1385, trådte hun frem med kraft og bragte fred på søen.

Holstenerne så hun sig ikke i stand til at fordrive fra Sønderjylland, men det lykkedes hende at få dem til at aflægge lensed. Hertugdømmet blev givet som udelt, arveligt len til Jernhenriks søn Gerhard 6 (1386). Fra nu af kaldes det ofte Slesvig efter sin hovedby.

Efter at Danmark havde fået ro mod syd, steg Margrethes anseelse hurtigt. Man må beundre denne kvinde, der var så fattig, at hun ikke var i stand til at give et måltid mad uden sine venners hjælp, da alle hendes slotte var pantsatte.

Ved Olufs uventede død 1387, var hendes magt så grundfæstet, at hun både i Danmark og Norge blev valgt til rigernes frue og husbond og fuldmægtige formynder.

Snart fik hun også magten i Sverige.
Oluf blev gravsat i Sorø. 

.

.

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25