fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne    


Danmarks Konger

 

DANMARKS KONGER


Kong  Svend Tveskæg

ca. 960-1014        konge 987-1014
.

 

 

 

 

 

                          Fra Kong Gorm den Gamle til vor tids Kong Frederik den 10.

  

.
.

 

1
2
3
4
5
6
7

 

.

.

.

.

.

..

Svend Tveskæg ledte et oprør mod sin far, Harald Blåtand, der blev dræbt af et pileskud.
Jomsvikingerne tog Svend Tveskæg til fange, og måtte løskøbes for en stor mængde guld.

Kong Svend forsøgte at frigøre den danske kirke fra Bremens overhøjhed, og blev derfor lagt for had af tyske gejstlige historikere.

Det meste af sin regeringstid bruger Svend Tveskæg på at udplyndre England, og han ender med at erobre hele England. De første togter til England foregår i samarbejde med den norske høvding Olav Tryggveson. Siden bliver de uvenner, og danskerne og svenskerne indgår i en alliance mod Norge, og i år 1000, i slaget ved Svold falder Olav, og Svend Tveskæg bliver overherre i Norge.

.

Ældre maleri der forestiller Slaget ved Svold, år 1000

.

Kong Svend foretog mange vikingetogter mod England, hvor han krævede "danegæld" af de slagne englændere. I 1002 forsøgte kong Æthelred af England et etnisk udrensning af danskere i England, hvor mange blev dræbt, bl.a. Svends søster Gunhild.
Det kaldte hævnlysten til live i Danmark, og de følgende år hærgedes Englands kyster.

I 1013 gik Svend Tveskæg over til regulær erobringskrig, da han selv sammen med sønnen Knud krydsede Nordsøen med en stor flåde. London forskansede sig og ødelagde broen over Themsen, for at standse vikingernes fremrykning.
Svends hær trak sig tilbage fra London med tab, men Svend Tveskæg var en dygtig strateg, og i stedet for at bruge kræfter på London, lod han sig hylde, næsten uden modstand, rundt omkring i landet, og i områderne op mod London.
Til sidst var London alene tilbage, omgivet af et land der helt og aldeles havde overgivet sig.

Kong Æthelred gav op og flygtede til Normandiet, hvor hans familie opholdt sig, og sidst på året i 1013 valgte det engelske rigsråd klogeligt Svend Tveskæg til konge af England. Det danske Nordsø Imperium var nu en kendsgerning.
Svend Tveskæg døde to måneder senere.
Død 3 februar 1014 i Gainsborough i England.
Kong Svend Tveskæg blev bisat i York og senere overflyttet til Roskilde Domkirke.

Svend Tveskæg var søn af Harald Blåtand.
I første ægteskab var Svend Tveskæg gift med Gunhild, datter af hertug Mieszco af Polen. Senere forskød Svend hende, og hun rejste tilbage til sin hjemland Polen.
I anden ægteskab var Svend Tveskæg gift med Sigrid Storråde, datter af den svenske vikingehøvding Skogul-Toste.


Svend Tveskæg og dronning Gunhild fik børnene ifølge:
Nachkommen Gorms des Alten, 1978, Brenner, S. Otto
Reference: 9-29-26


Harald 2. Født 989. Senere konge. Død 1018
Knud den Store. Født 995. Senere konge. Død 1035.
Estrid Svendsdatter. Født 997. Død 9 maj 1074 i Roskilde. Skulle have været gift med Robert af Normandiet, der imidlertid vægrede sig. Første ægteskab med Richard (the Good), Duke of Normany. Andet ægteskab med Ulf Jarl ca. 1015. Børn: 1. Asbjørn Jarl. 2. Svend II Estridsen, født ca. 1019, senere konge af Danmark.
Gyda Svendsdatter. Gift i 996 med Erik Haakansson, Jarl in Norway and England. Børn: 1. Hakon Eiriksson, Jarl in Norway.

.

 

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25