fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne 


Danmarks Konger

 

DANMARKS KONGER


Kong  Valdemar III

1315 - 1364             konge 1326 - 1330
.

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

.

.

1
2
3
4
5
6
7

.

.

.

.

.

..

Gerhard blev formynder for Valdemar og fik ham indsat som konge som 11 årig for at fordrive Christoffer 2.
Valdemar nedlagde kronen i 1330, og var til sin død hertug af Sønderjylland.

Den kongeløse tid fra 1332 - 1340      

Danmarks rige var delt, der valgtes ingen konge efter Christoffers død, og panthaverne indrettede sig på at beholde deres pantelen som varigt eje.
Men danskerne følte sig stærkt trykket af tyskernes herredømme.

Allerede 1332 smed skåningerne Johans fogeder og lejetropper ud, og meldte sig under Sveriges konge, Magnus Smek, der købte pantebrevet af Johan.

I 1334 forsøgte Christoffers søn Otto at rejse jyderne, men blev slået på Taphede af Gert og blev sat i forvaring på Segeberg.

Imidlertid voksede harmen i Jylland over de fremmedes voldsherredømme. Da hertug Valdemar blev myndig, ængstedes han for sin morbroders store magt.
Gert besad allerede Vestholsten, Fyn og Nordjylland, og begyndte at tilegne sig dele af Sønderjylland.

Hertug Valdemar tog forbindelse med kongesønnen Valdemar, og de jyske stormænd, og de ønskede det danske kongedømme genoprettet.

Grev Gert oprustede af al magt for at knuse modstanden i fødslen, og besatte Nordjylland.
Da blev han i Randers d. 1. april 1340 om natten overfaldet og dræbt af en skare jyske mænd med væbneren Niels Ebbesen i spidsen. 
Ved denne dåd var stillingen med et forandret.

Gerts lig førtes af hans sønner til Holsten. Lejetropperne opløstes og drog hærgende mod syd, forfulgt af bønderne, og kun nogle faste borge forblev i holstenernes vold.

Hele sommeren fortsatte jyderne kampen for at indtage borgene, indtil Niels Ebbesen faldt d. 2 november 1340 ved Skanderborg. Niels Ebbesen og hans brødre, og de øvrige af den Kullede Greves drabsmænd, hvis lig holstenerne fandt, lagdes på hjul og stejle.

Mens disse kampe gik for sig i Jylland, var der mellem fyrsterne ført underforhandlinger, der afsluttedes med forliget i Lübeck 1340.
Gerts sønner, Jernhenrik og Klaus opgav helt deres faders store planer om at grundlægge et nyt rige.

Det aftaltes at Valdemar (Valdemar 4. Atterdag) skulle være konge i Danmark.

Valdemar 3. var søn af hertug Erik 2. af Sønderjylland og Adelheid.
Valdemar var gift med Richardis af Sachsen-Lauenburg, og de fik en søn
Henrik, død 1375.
.

.

. . ................................... .En borgmester i Ribe og hans hustru           En ridderdame           En ridder  

.

.

.

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25