fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne 


Danmarks Konger

 

DANMARKS KONGER


Kong  Christoffer II

1276 - 1332             konge 1320 - 1326
                                           1330 - 1332

.

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

 

.

1
2
3
4
5
6
7

.

.

.

.

.

..

.

Stormændene valgte Erik Menveds broder Christoffer til konge. Men først måtte han underskrive en håndfæstning, som sikrede de højere stænder de rettigheder de havde kæmpet for i to menneskealdre.
Kirken blev uafhængig af kongemagten.
Herremændenes ret til at oppebære alle mindre bøder af deres bønder stadfæstedes.
Den herremand, som i kongens tjeneste blev taget til fange af fjenden, skulle løskøbes af kongen, og de var ikke forpligtet til at gøre krigstjeneste udenfor riget.

Loven måtte ikke ændres uden samråd med rigets prælater og bedste mænd, og kongen forpligtede sig til at betale sin broders gæld.

Christoffer underskrev disse bestemmelser, men da han først blev konge, overholdt han dem ikke.
Han viste ingen retfærdighed, men herskede snarere som en tyran. Sandhed var der aldrig i hans ord, hedder det i en samtidig krønike, og uviljen mod ham blev hurtigt stor.

Holsten kom nu til at gribe dybt ind i Danmarks skæbne. Det var delt mellem flere herrer, hvor Gert i Rendsborg var den største, også kaldet "den Kullede Greve", og Johan i Kiel, Christoffers halvbroder på mødrenes side.

Da den sønderjyske hertug Erik, der var gift med Gerts søster, døde 1325, ville både Gert og Christoffer være formynder for hans unge søn, Valdemar. De misfornøjede stormænd og grev Johan sluttede sig til Gert.
Christoffer blev fordrevet fra sit rige.
I stedet valgtes Valdemar til konge 1326.

Imidlertid lykkedes det Christoffer i 1330 at blive konge igen.
Han købte Johans hjælp ved at give ham Sjælland og Skåne i pant. Til Gert pantsatte han Jylland og Fyn, som han kun måtte indløse ved at udrede 100,000 Mk. sølv på en gang - altså aldrig.

Resten af tiden til sin død i 1332, var han kun konge af navn.
Gravsat i Sorø Kirke.

Christoffer var søn af Erik Klipping og dronning Agnes.
I 1307 gift med Eufemia af Pommern (1285-1330), datter af hertug Bugislav 4. af Pommern og Agnes af Brandenburg.Christoffer og Eufemia fik børnene:

Margrete, 1308-40, gift med markgreve Ludwig af Brandenburg.
Erik
Otto
Valdemar Atterdag, 1320-75, senere konge
Agnes, død som lille 
Helvig, død som lille

.

.

.

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25