fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne 


Danmarks Konger

 

DANMARKS KONGER


Kong  Erik VI Menved

1274 - 1319             konge 1286 - 1319
.

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

.

1
2
3
4
5
6
7

.

.

.

.

.

...

Erik VI Menved og dronning Ingeborg
gengivet i Ringsted Kirke.


Erik Menved blev kronet i 1287, da hans far brutalt var blevet myrdet i Finnerup Lade.
Moderen, dronning Agnes ledede en formynderregering, indtil Erik Menved blev myndig. 

På et Danehof i Nyborg nedsattes et nævn af fyrster og riddere til at dømme Erik Klippings mordere.

Den almindelige mening var, at de skyldige var de samme stormænd, som havde stået i spidsen for modstanden, mod den dræbte konge.
Det nedsatte nævn dømte i overensstemmelse hermed 7 riddere og to væbnere fredløse, som skyldige i kongens mord, deriblandt Jakob af Halland, Marsk Stig og Rane Jonsøn.

Erik Menved drømte om at kalde Valdemar Sejrs tid til live igen, og atter at oprette Danmarks Østersøvælde. Større held synes Erik at have med sine planer i nordtyskland, hvor de opløste tilstande gjorde det let at vinde fremgang.

Lübeck, Rostock og andre byer underkastede sig, mere eller mindre nødtvungent, og den tyske kejser fornyede Frederik II afståelsesbrev på landet nord for Elben.

Denne magtudvidelse var mere skin end virkelighed, og blev til skade for Erik Menved, idet hans krigstogter bragte ham i stadig pengenød.

Han søgte at råde bod derpå på tre måder. At slå dårlig mønt, at pålægge store skatter, og optage store lån.

Der voksede stor modstand mod hans styrelse. Både jyske herremænd og bønder gjorde oprør, som måtte kues med strenghed.

Også kongens broder Kristoffer, gjorde åbent oprør, og gik selv efter tronen.

Da Erik døde i 1319, var økonomien i en sørgelig tilstand. Fyn, Skåne og desuden mange krongodser var sat i pant for lån.
Gravsat i St. Bendts Kirke i Ringsted.

Erik Menved var søn af Erik Klipping og dronning Agnes.
I 1296 gift med Ingeborg af Sverige, datter af kong Magnus Ladelås af Sverige og Helvig af Holsten.
Erik Menved og Ingeborg fik efter sigende mindst otte børn, der alle døde som spæde.

 

 

.

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021.-25