fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne   fotos   onlinephotos


Danmarks Konger

 

DANMARKS KONGER


Kong  Erik Klipping

1249 - 1286             konge 1259 - 1286
.

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

.

.

1
2
3
4
5
6
7
8

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.    

.

Erik Klippings mor regerede på hans vegne, indtil han blev myndig.
Da den unge konge blev myndig, var han til stadighed i problemer med stormændene.

Omsider måtte han i 1282 gå ind på at udstede et forpligtelsesbrev (Håndfæstning), hvorved der sattes grænser for kongens indgreb i retsplejen, og der bestemtes, at der hvert år skulle afholdes et rigsmøde (Danehof), på hvilket kongen mødtes med stormændene, "rigets bedste mænd".

Der blev dog ingen varig fred. Stormændene, ledet af grev Jakob af Halland og Marsk Stig, vedblev at være kongens fjender. Også hertug Valdemar af Sønderjylland holdt med dem.

.
.

Mordet i Finnerup Lade. Gl. litografi fra Hjortsvang Museum

.

Kong Erik Klipping blev myrdet i sin seng 22 november 1286 i Finnerup ved Viborg. Han blev myrdet af sine egne med 56 stiksår.
Den samtidige Ryd Årbog beretter at det skyldes en sammensværgelse, og blev begået i et ensomt beliggende lade, eller kirkelade.

Senere har moderne undersøgelse af skelettet vist, at han blev grundigt maltrakteret.
Gravlagt i Viborg Domkirke.

Erik Klipping var søn af Christoffer 1. og dronning Sambiria.
I 1273 gift med Agnes af Brandenburg (1258-1304), datter af markgreve Johann 1. af Brandenburg.

Erik Klipping og dronning Agnes fik børnene:

Erik Menved, 1274-1319, senere konge
Christoffer 2, 1276-1332, senere konge
Valdemar, død 1304
Margrete, død 1341, blev gift med kong Birger Magnusson af Sverige.
Richiza, død 1308, blev gift med fyrst Nicolaus 2. af Werle i Mecklenburg.  

.

.                                                    

Mindesøjle over Kong Erik Klipping, i nærheden af Viborg.

..

.

 

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25