fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne   


Danmarks Konger

 

DANMARKS KONGER


Kong  Christoffer I

1219 - 1259             konge 1252 - 1259
.

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.


.

1
2
3
4
5
6
7

.

.

.

.

..

Ved Abels død forbigik stormændene mod nedarvet skik og brug Abels sønner, og hyldede Bengerds yngste søn, Kristoffer.

Dette valg blev årsag til strid i flere slægtled. Da Abels efterkommere så sig udelukket fra tronen til fordel for en yngre linie, holdt de med så meget større iver fast ved, at deres æt havde gammel ret til hertugdømmet i Jylland, og de var altid rede til at slutte sig til den nye kongestammes fjender.

På samme tid kom Christoffer i en uforsonlig strid med ærkebispen Jakob Erlandsøn.
Da denne strid var på sit højeste, døde kongen pludselig i Ribe (29.maj 1259) af forgiftet altervin. Rygtet fortæller at han blev forgivet af abbed Arnfast fra Ryd Kloster, som havde skænket det.
Derefter tog Margrete, kongens enke, styret på sønnen Erik Klippings vegne.
Christoffer blev
gravlagt i Ribe Domkirke.

Christoffer var søn af Valdemar Sejr og dronning Berengaria.
I 1248 gift med Margrete Sambiria (1230-82) datter af fyrst Sambor og Mechtilde.

Christoffer og Margrete fik børnene:

Erik Klipping, 1249-86, senere konge
Mechtilde, gift med Albrecht af Brandenburg.
Margrete, gift med Johan af Holsten.
Ingeborg
Valdemar
Niels

.

.

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25