fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne 


Danmarks Konger

 

DANMARKS KONGER


Kong  Abel

1218 - 1252                konge 1250 - 1252
.

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

.

1
2
3
4
5
6
7

.

.

.

.

.

.

..

Allerede inden rygtet om at Abel havde del i mordet på kong Erik Plovpenning var han kommet i besiddelse af kronen.
Han fængslede nogle af Eriks tro mænd, og ilede hurtigt til Viborg Landsting og blev her valgt til konge. Og senere på året (1.nov.) kronedes han og Mechtilde i Lunds Domkirke.
Abel fralagde sig ved ed alt skyld i Eriks død, men Eriks mordere blev ikke straffede, men beholdt deres høje stillinger i Abels kongsgård.

Som konge viste Abel sig som en kraftig og dygtig hersker, og af alle brødrene den, der havde arvet mest af faderens evner.
Abel søgte at drage riget ind i den stigende handel ved at fremme de tyske handelsmænds forbindelser med Danmark. Lybæk fik stadfæstelse på dens gamle friheder, også Hamborg og de nye stæder Rostok og Vismar fik handelsfriheder, lige som der blev sluttet handelsaftaler med de hollandske byer.

I sommeren 1252 drog kong Abel med hæren mod friserne, hvad striden handlede om, vides ikke, men rimeligvis har det været skatterne.
Det gik ham uheldigt, og på Husum Bro blev han slået ihjel. Hans lig gravsattes i Slesvig Domkirke, men er efterfølgende blevet begravet i en skov i Slesvig. Stedet er markeret med en mindre sten.

Dronning Mechtilde
I Ryd Årbogen kaldes hun "djævelens datter" og i Jyske Krønike i 1300 tallet står at forbindelsen mellem Abel og Mechtilde voldte mange ulykker i Danmark.

Kong Abel var søn af Valdemar Sejr og dronning Berengaria.
I 1237 gift med Mechtilde af Holsten, datter af Adolf 4. af Holsten og Helvig af Lippe.

Abel og Mechtilde fik børnene:

Valdemar, 1238-57, hertug af Sønderjylland.
Erik, 1240-72, gift med Margrete, datter af fyrst Jaromar af Rügen
Abel, 1252-79

.

.

.

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25