fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne   fotos   onlinephotos


Danmarks Konger

 

DANMARKS KONGER


Kong  Knud III Magnussen

1128 - 1157             konge 1146 - 1157
.

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.


..

1
2
3
4
5
6
7
8

.

.

.

.

.

.

.

.

..

I 1146 gik Erik Lam i kloster, og Knud blev valgt til konge af jyderne, samtidig med at Svend Grathe lod sig hylde af sjællænderne.
Det gav borgerkrig.

De søgte alle støtte hos den Tyske kejser Frederik I Barbarossa, som gav kronen til Svend, og forskellige len til Knud og Valdemar.

Krigene fortsatte. Efter et kortvarig nederlag, hvor Knud måtte flygte til Tyskland, men vendte tilbage med en saksisk hjælpehær. 
I sommeren 1157 fandt de sammen om et forlig, hvor de hver skulle have en trediedel af Danmark.

Da der et stykke tid efter holdes et forligs sammenkomst i kongsgården i Roskilde, kendt som "Blodgildet i Roskilde", forsøgte Svend imidlertid at skille sig af med Knud og Valdemar.
De blev angrebet af bevæbnede mænd, og selv havde de ikke våben med ved festen, og havde kun deres bare hænder at forsvare sig med.
Knud blev hugget ned, men hårdt såret lykkedes det Valdemar at undslippe og tog til Jylland, hvor han samlede en stor bondehær. 

Svend fulgte efter med sin hær, men tabte i kampen mod bondehæren.
Efter kampen blev Svend dræbt af en bonde på Grathe Hede ved Viborg (1157).
Svend fik tilnavnet Grathe, efter stedet hvor han døde.
Valdemar hyldedes nu som enekonge.

Knud 3. Magnussen var søn af Magnus Nielsen og Richiza. Magnus var søn af kong Niels.
Ca. 1154 blev han gift med en datter af Kong Sverker 1. af Sverige.
Ingen børn.

Knud 3. havde en del frillebørn.

Niels "den Hellige"
Knud
Valdemar, 1158 - 1236. 
Jutta
Hildegaard
Ingerd

..

.

.

.

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25