fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne 


Danmarks Konger

 

DANMARKS KONGER


Kong  Erik Lam

1100 - 1146           konge 1137 - 1146
.

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.


.

1
2
3
4
5
6
7

.

.

.

.

.

.

.

.

..

Af kongeætten var der efter Erik Emunes effektive udrensning af arvinger til tronen, kun børn tilbage. Til konge kåredes derfor Erik Lam, der stod nærmest tronen, sammen med Harald Kesjas eneste overlevende søn Oluf, som han kæmpede imod og besejrede.
Erik Lam stammede på mødrenes side fra Svend Estridsen. 

Kirken der fik Eskild til Ærkebisp havde gode tider. Lunds Domkirke indvies i 1145.

.

Koret ved Lund Domkirke. Kirken indviedes i 1145

.

Venderne havde også gode tider på sund og bælt, hvorfra de plyndrede kysterne, uden at Erik Lam var i stand til at holde dem væk.

Erik Lam frasagde sig til sidst tronen for at gå i kloster.
Gravsat i St. Knuds Kirke i Odense.

Erik Lam var søn af Hakon Jyde og Ragnhild, som var datter af kong Erik Ejegod.
I 1144 blev han gift med den tyske grevedatter Luitgard. De fik ingen børn.
Med en frille havde havde Erik Lam sønnen Magnus.

.

.

.

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25