fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne 


Danmarks Konger

 

DANMARKS KONGER


Kong  Erik Emune

1090 - 1137            konge  1134 - 1137
.

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.


.

1
2
3
4
5
6
7

.

.

..

Asser Rig og Ebbe (Skjalm Hvides sønner) æggede sjællænderne til hævn for drabet på den vellidte Knud Lavard, og på Ringsted Landsting dømtes Magnus fredløs.
Da kong Niels alligevel kaldte Magnus tilbage, rejste sjællænderne sig og valgte Knud Lavard`s broder, Erik til konge.

I tre år kæmpede Erik for tronen, særligt støttet af sjællænderne, mens jyderne holdt med Kong Niels og Magnus.
Afgørelsen kom da skåningerne med ærkebiskop Asser i spidsen sluttede sig til Erik. Ved Fodevig i 1134 bukkede Magnus`s store ledingshær under for Eriks brynjeklædte rytterskare.
Magnus faldt, kong Niels flygtede til byen Slesvig, men byboerne der hævnede Knud Lavard ved at dræbe Kong Niels.

Erik Emune (den evig mindeværdige) var en hård mand, der tog blodig hævn over Magnus`s tilhængere, så at han endog lod sin egen broder og hans sønner dræbe.

Tre år senere dræbtes han selv på Urnehoved ting af en jysk stormand, Sorte Plov.

Erik Emune var søn af Erik Ejegod.
Blev i 1132 gift med Malmfred, datter af storfyrst Mstislav af Rusland og Christine af Sverige, og søster til Ingeborg, der var gift med Knud Lavard, og tidligere gift med den afdøde norske konge Sigurd Jorsalfar.
Ingen børn.
I en del år havde Erik Emune levet sammen med frillen Thunna.
Med hende fik han ca. 1127 sønnen Svend Grathe.

..

.

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25