fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne 


Danmarks Konger

 

DANMARKS KONGER


Kong  Niels

1064 - 1134           konge 1104 - 1034
.

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.

.

..1
2
3
4
5
7


.


.

.

..

Da Erik Ejegod døde på korstog til det hellige land, blev Niels valgt til konge.
Han var en kraftløs konge og meget gerrig. Lovenes strenge bestemmelser mildnedes, og retssikkerheden blev mindre. Samtidig blev riget udsat for plyndringer, af vendiske røverbander.
9. august 1113 tabte han et slag ved Lytjenborg i Venden. Ved Fotevig i Skåne udkæmpede han også et slag i 1134, men tabte, og Niels flygtede til Urnehoved, hvor han udnævnte Harald Kesja til medkonge.
Derefter drog kong Niels til Slesvig, hvor borgerne slog ham ihjel.      
Gravsat i Slesvig Domkirke.

Niels var søn af Svend Estridsen. Gift ca. 1104 med Margrete Fredkulla (død ca. 1127), datter af kong Inge af Sverige, var først gift med kong Magnus Barfod af Norge. Tilnavnet Fredkulla betyder "fredspigen", da hendes første ægteskab var et led i fredsslutningen mellem Sverige og Norge.
Niels var gift anden gang  i 1130 med Ulvhild, datter af den norske høvding Hakon Finssøn. Ulvhild var først gift med kong Inge den Yngre af Sverige. 
Hun forlod Niels for derefter at gifte sig med kong Sverker af Sverige.

Kong Niels og Margrete fik børnene:
.
Inge, (1106-12), sparket ihjel af en hest.
Magnus, ca. 1106-34, gift 1127 med Richiza af Polen. Magnus faldt ved Fotevig 1134.
Kong Niels havde med en frille, datteren Ingertha, gift med en af Knud Lavards mordere, Ubbe Jarl.

.

.

.

.

.

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2017-21