fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne 


Danmarks Konger

 

DANMARKS KONGER


Kong  Erik Ejegod

1056 - 1103           konge 1095 - 1103
.

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

 

1
2
3
4
5
6
7

.

.

..

Erik Ejegod var den af alle brødrene folket holdt mest af. Han var høj og stærk.
Han tugtede Venderne, der i Olavs kongetid var begyndt at gøre de danske farvande usikre.
Det lykkedes ham at få oprettet et ærkesæde for Norden, uafhængig af Hamburg-Bremen. Ærkesædet blev placeret i Lund i 1103.

I 1103 drog Erik Ejegod på pilgrimsfærd til Jerusalem. Han nåede kun til Cypern hvor han døde. Dronning Bodil drog videre til Jerusalem og døde på Oliebjerget.
Dronning Bodil var datter af den tyske jarl Thrugot.

Erik Ejegod fik med dronning Bodil sønnen Knud Lavard, født 1096, død 1131 og far til Valdemar den Store. Han opfostredes først hos stormanden Skjalm Hvide, derefter var han hos Lothar, den senere tyske konge.
Han blev gift med Ingeborg, datter af storfyrst Mstislav af Rusland. Han dræbtes i Haraldsted Skov ved Ringsted af sin fætter Magnus, Kong Niels` søn, der ville hindre at Knud Lavard gjorde krav på den danske trone. I 1169 blev Knud Lavard helgenkåret af pave Alexander 3.

Med forskellige friller fik Erik Ejegod børnene:

Harald Kesja, ca. 1080-1135
Benedikt, død 1086
Erik Emune, senere konge
Ragnhild, gift med Hakon Sunnivassøn. Ragnhild blev mor til Erik Lam.

 

.

.

.

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25