fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne   fotos   onlinephotos


 

DANMARKS KONGER


Kong  Knud den Hellige

1043 - 1086           konge 1080 - 1086
.

 

 

 

 

  English

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

 

.

.

.

.

.

.

...

..

Knud den Hellige var af naturen kamplysten som en af vikingetidens helte, men samtidig grebet af kristendommen. Han var gavmild mod de fattige, men ufredsmænd blev straffet hårdt. Frigivne træller og fremmede, enker og faderløse tog han under sit værn.

Han rensede farvandene for sørøvere (bl.a. Blod-Egil) og holdt venderne i ave.

I alle forhold søgte han at hæve kirken, bispesæderne fik store gaver. Han krævede de kirkelige fastedage og højtider nøje overholdt.

For at skaffe kirken en sikker indtægt og større uafhængighed ville han have at folket skulle give Tiende. Men kongen havde ingen lovlig myndighed til at pålægge folket nye afgifter, og først langt senere blev Tienden indført.

Knud var altid rede til at slå folkets modstand ned med hårde midler. Særlig kuede han stormændene. Værst var det dog, at han på egen hånd udstedte love, der var forhadte af folket, og selv om Knud havde høje formål med lovene, så blev det modtaget som krænkelse af folkets gamle ret, og det vakte stærk uvilje mod kongen.

Kongen samlede en stor ledingsflåde i Limfjorden for at erobre England, et sted står der at der samledes 1000 skibe plus 60 skibe fra Norge, foruden at 600 skibe ville støde til fra Flandern, men da han blev opholdt i Sønderjylland, så længe at det blev for sent på Året, måtte han opgive togtet.
Harmfuld over denne skuffelse blev Knud endnu strengere i sin styremåde. Hans fogeder tilføjede folket de groveste forurettelser.

Da brast tålmodigheden, og da Knud tog til Vendsyssel, rejste vendelboerne sig til åbent oprør, så Knud flygtede til Odense. Men fynboerne rejste sig også, og Knud flygtede ind i St. Albani Kirke hvor hans broder Benedikt og hans mænd spærrede indgangen. Men de huggedes ned, og Knud blev dræbt foran alteret.

At Knud blev helgenkåret i 1101 skyldtes i højere grad kirke og magtpolitiske interesser end egentlig personlige fortjeneste.
Gravsat i St. Knuds Kirke i Odense.

Knud den Hellige var søn af Svend Estridsen
I 1082 gift med Edel af Flandern, datter af grev Robert 1. af Flandern.
De fik børnene:

Karl den Danske (1075-1127) gift med Margrete af Clermont. Dræbt i Flandern i 1127.
Ingrid (1080-?   gift med den svenske høvding Folke.
Cecilie (1110-?   gift med Erik Jarl af Götaland.

Dronning Edel giftede sig igen i 1092 med hertug Roger af Apulien, og døde 1115.
.

.

.

 

 

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2017-21